NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Richterová, Eugenie, 1934-2022
Narození 21. března 1934, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1956-1991)

Biografická pozn. Narozena 21.3.1934 v Praze. PhDr., knihovnice, bibliografka, redakční a publikační činnost z oboru.
Źivotopis Narodila se 21. března 1934 v Praze jako Evženie Hrubá otci úředníkovi a matce dělnici. V letech 1950 až 1953 docházela na reálné gymnázium v Sedlčanech, docházku ukončila závěrečnou zkouškou v srpnu 1953. Již během studia knihovnictví a češtiny na Filologické fakultě Univerzity Karlově (titul prom. filolog udělen v roce 1958, diplomová práce Mikrofilmy v knihovnách, rigoroza na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, titul PhDr. udělen v červnu 1970) začala od dubna 1956 pracovat v Národní knihovně v Praze. Zpočátku měla čtvrtinový úvazek a byla zaměstnána v oddělení Článků v českých časopisech, kde pečovala o jmenný katalog, připravovala autorské rejstříky, pomáhala při tvorbě katalogu šifer a rozpisovala lístky pro předmětový rejstřík. V září 1957 jí byl zvýšen úvazek na poloviční a na plný úvazek pracovala jako samostatný odborný bibliograf od července 1958. Během doby prošla tři bibliografická oddělení a získala bohatou praxi při zpracování národní bibliografie. V roce 1965 evidovala a sepisovala kandidátské a doktorské práce z českých vysokých škol. Na konci března 1967 odešla do n.p. Aritma v Praze-Vysočanech, kde působila jako knihovnice a dokumentalistka. Po dvou týdnech se vrátila do Národní knihovny, protože jí pracovní podmínky nevyhovovaly. Byl jí svěřen analytický rozpis revuí a sborníků z oboru filozofie, sociologie a historie. V roce 1974 se stala vedoucí oddělení pro koordinaci, metodiku a dokumentaci bibliografie v sektoru bibliografie a informací (SBI). Kromě jiného zabezpečovala odbornou redakci sborníku Česká bibliografie. V roce 1984 vzhledem ke svým rozsáhlým znalostem a zkušenostem v bibliografické práci byla jmenována ředitelkou SBI.
V průběhu své odborné a řídící činnosti se věnovala zvláště problematice koordinace bibliografie v ČSR a národní a regionální bibliografií. Svou odbornou erudicí a zkušenostmi ovlivnila řadu koncepčních a teoretických materiálů bibliografického charakteru, stála při zrodu a přípravě všech zásadních jednání, seminářů a konferencí o bibliografií, a to nejen jako autorka zásadních příspěvků, ale i jako organizátorka těchto akcí. Ze zdravotních důvodů požádala o zproštění řídící funkce ke konci června 1989. Poté až do odchodu do důchodu v roce 1991 pracovala jako samostatný odborný pracovník opět v oddělení koordinace, metodiky a dokumentace bibliografie. Údajně zemřela začátkem července 2022. PhDr. Miroslav Ressler
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000100.htm ]