NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Svobodová, Marie, 1908-1995
Narození 4. května 1908, Pardubice (okr. Pardubice)
Úmrtí 24. února 1995, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1935-1963)

Biografická pozn. Narozena 4.5.1908 v Pardubicích, zemřela 24.2.1995. PhDr., muzikoložka, literatura z oboru.
Źivotopis Narodila se 4. května 1908 v Pardubicích do rodiny advokáta jako Marie Herrmannová. Po složení maturity na pardubickém dívčím reálném gymnáziu v červnu 1927 studovala hudební vědu, estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1931 složila na konzervatoři v Praze státní zkoušku z klavíru a o tři roky později ze sborového zpěvu. V lednu 1933 byla promována na doktorku filozofie, když předložila disertaci Klavírní skladby Jos. Suka. Od dubna 1934 do října 1935 pracovala jako archivní volontérka ve Vlastivědném muzeu v Pardubicích, kde pořádala hudební rukopisy. Během října 1935 nastoupila na místo pomocné vědecké síly do hudebního oddělení v tehdejší Universitní knihovně jako spolupracovnice a postupně nástupkyně zakladatele zdejšího hudebního oddělení Ladislava Vycpálka. Aby dodatečně získala knihovnické vzdělání, absolvovala knihovnické kurzy při Filozofické fakultě Karlovy univerzity, nižší státní zkoušku složila v červnu 1936, vyšší v červnu 1937. V březnu 1943 se provdala, v únoru 1945 byl jí přerušen pracovní poměr na příkaz německého komisaře Wehmera a do Národní a universitní knihovny se vrátila až v listopadu 1945. V roce 1947 byla jmenována zpětně od května 1943 vrchní komisařkou archivní a knihovní služby. Hned od počátku svého působení zajistila řádnou jmennou katalogizaci a rekatalogizaci všech dokumentů podle pravidel, které pomáhala vytvářet, podílela se na předmětové a systematické katalogizaci hudebnin, vybudovala velkou odbornou příručku, doplňovala chybějící hudebniny. Zasloužila se o to, že bylo zřízeno samostatné hudební oddělení vybavené velkou samostatnou studovnou, rozsáhlou příručkou a dvěma klavíry.
Podílela se na rozvoji mezinárodní spolupráce, když zajistila první léta zpracování soupisů hudebních rukopisů a tištěných děl 15.-18. století pro Repertoire international des sources musicales (mezinárodní soupis hudebních pramenů - RISM) a vytvořila předpoklady pro vznik zdejšího Souborného hudebního katalogu a nynější České národní skupiny IAML (Mezinárodní sdružení hudebních knihoven). V roce 1961 při zpracování sbírky Mozartových děl objevila opisy partitur, které byly do té doby považovány za nedochované. Má zásluhy na pořádání hudebních výstav, vydávání článků v odborných časopisech a uvedení řady koncertů v Klementinu. V květnu 1963 jí byl přiznán důchod, ale pracovní poměr rozvázala na konci března 1965. Zemřela 24. února 1995. (zprac. Ivo Hoch) Před listopadem 1945, kdy vyplnila přihlášku do Svazu českých knihovníků, psala do časopisů Tempo (1928-30), Divadlo (1929), novin České Slovo (1935-6), Lada (1936-7), Chrudimské listy (1936), Povltavský kraj (1934), Budujeme (1945) a užívala šifry mh, DMH, DMS.
Medaile a ocenění Za vynikající práci (1978)
Čestná občanka města Pardubic (1993)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000101.htm ]