NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šimáček, Otto, 1908-1978
Narození 15. srpna 1908, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 11. března 1978, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Zemská a universitní knihovna (nyní Moravská zemská knihovna) (1934-1937)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1938, 1953-1969)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1939-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vysoká škola politická a sociální (1949-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Sbor pro československé knihovny v zahraničí (1950-1953)

Biografická pozn. Narozen 15.8.1908 v Brně, zemřel 11.3.1978 v Praze. PhDr., sociolog, knihovník, bibliografické publikace.
Źivotopis Narodil se 15. srpna 1908 v Brně - Husovicích, kde se jeho otec živil fotografováním. V letech 1919 až 1927 docházel na 1. české státní gymnázium v Brně. Poté studoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde byl promován na doktora filozofie v roce 1933. Patřil k brněnské sociologické škole a publikoval několik sociologických prací v Sociologické revue a ve Václavkově Indexu. Vydal samostatné dílo o pohlavních chorobách ze sociologického hlediska. Svou práci v knihovnách začal v červenci 1934 v Univerzitní knihovně v Brně poté, co ve školním roce 1933/34 působil jako profesor státního československého reformního reálného gymnázia v Českém Těšíně. V brněnské univerzitní, resp. Zemské a universitní knihovně v Brně byl na místě stipendisty až do konce roku 1937. Od roku 1938 pracoval jako koncipient v Národní a universitní knihovně v Praze. V červnu 1938 složil státní knihovnickou zkoušku po absolvování dvouletých knihovnických kurzů. V lednu 1939 byl přeložen do Knihovny vysokých škol technických. V ní působil až do konce roku 1948 s výjimkou období od února 1945, kdy byl zatčen gestapem. V průběhu okupace Československa se totiž zúčastnil ilegální činnosti. Od ledna 1949 do srpna 1950 organizoval knihovnu Vysoké školy politické a sociální jako její vedoucí. Vedoucím knihovny Sboru pro československé knihovny v zahraničí, resp. knihovny Komise pro československé knihovny v zahraničí byl od září 1950 do června 1953. Od července 1953 působil nepřetržitě 16 let jako bibliograf v Národní knihovně, tehdy složce Státní knihovny.
Podílel se na překladu tří sovětských knihovnicko-bibliografických schémat do češtiny. Zpracovával pro analytickou bibliografii periodik filozofii, historii a některé další společenské vědy. Později vytvářel anotace pro Bibliografický katalog ČSSR - České knihy. Významnou práci vykonal od roku 1959 jako redaktor sborníku Česká bibliografie, o který se staral od sv. 2 až do sv. 9. Poslední svazky redigoval už jako důchodce, protože v dubnu 1969 odešel do důchodu. Má značné zásluhy na dobré úrovni prvních deseti ročníků sborníku. Jako zkušený editor, znalec archivního výzkumu, metod vědecké práce a dlouholetý knihovník a bibliograf jednotlivé příspěvky sborníku nejen pečlivě redigoval, ale v mnohém se stal metodickým rádcem, učitelem i věcným kritikem tehdejší mladší generace našich bibliografů. Publikoval ve sborníku stati o teorii a metodách retrospektivní bibliografie a z dějin bibliografie 19. století, jejichž historická cena přesahuje rámec knihovnictví a bibliografie. Byl mnohostranně činný publicista, sociolog, badatel, editor, knihovník bibliograf. Jeho životní dílo v oblasti humanitních věd je pozoruhodné svým rozsahem a šířkou tematického záběru. Obsahuje trvalé hodnoty dotýkající se zejména teorie a dějin bibliografie a přibližují události českých dějin třetí čtvrtiny 19. století. Zemřel 11. března 1978 v Praze.
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000102.htm ]