NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Velinský, Mirko, 1931-1994
Narození 15. června 1931, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 7. ledna 1994, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1954-1967, 1974-1991)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Katedra knihovnictví a vědeckých informací FSVP UK (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1967-1973)

Biografická pozn. Narozen 15. 6. 1931 v Hradci Králové, zemřel 7. 1. 1994 v Praze. PhDr., pracovník Státní knihovny, práce v oboru knihovnictví, autor bibliografie historických a vlastivědných prací z Nymburska.
Źivotopis Narodil se 15. června 1931 v Hradci Králové do rodiny, kde byl otec příslušníkem československého četnictva a později strážmistrem Sboru národní bezpečnosti, matka učitelkou. Dětství prožil v Kunčicích u Kyšperka. V roce 1945 se rodina přestěhovala do Ústí nad Labem. Docházku do gymnázia, kterou začal v roce 1942 v Kostelci nad Orlicí, dokončil maturitou s vyznamenáním v červnu 1950 v Ústí nad Labem. Následovalo dvouleté studium knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zakončené závěrečnou státní zkouškou v červnu 1952. V době studií byl dopisovatelem Severočeské Mladé Fronty a připravoval návrh katalogizace gramofonových desek. Praxi získal ve státní studijní knihovně v Hradci Králové za ředitele dr. Josef Petery. Následovala vojenská služba, po níž pokračoval v dálkovém studiu na Filologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1957 složil závěrečnou zkoušku z knihovnictví a češtiny a získal titul promovaný filolog, který však užíval jen deset let. V červnu 1967 byl totiž promován na doktora filozofie, když obhájil disertaci Knihovnická statistika. Od listopadu 1954 byl zaměstnancem Národní knihovny, na konci roku byl přeložen do zpravodajského oddělení v Univerzitní knihovně. Na starost měl zpracování bibliografií a výhledově se s ním počítalo pro oddělení zpracování literatury. On sám chtěl dělat v roce 1959 vědeckého aspiranta knihovnictví. Později pracoval v propagačním referátu a byl ústředním metodikem pro Ústecký kraj. V lednu 1964 se stal zaměstnancem Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví a pracoval v oddělení pro výzkum základních otázek knihovnictví.
V roce 1967 získal funkci hlavní knihovník. Od října 1967 do září 1972 působil jako odborný asistent katedry knihovnictví na Fakultě osvěty a novinářství, od října 1972 do konce roku 1973 jako odborný asistent katedry knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1972 se zúčastnil zasedání IFLA v Budapešti. V lednu 1974 se stal vedoucím (ředitelem) sektoru služeb a speciálních oddělení, od srpna 1984 působil navíc ve funkci náměstka ředitele pro oblast bibliograficko-informační a knihovnické činnosti. Od ledna 1987 byl statutárním náměstkem. Po zrušení funkce náměstka pro oblast bibliograficko-informační a knihovnické činnosti a zrušení sektoru služeb se stal v květnu 1990 poradcem ředitele Národní knihovny. V červenci 1991 odešel do důchodu. Zemřel 7. ledna 1994. Byl významným knihovníkem. Připravil k vydání celou řadu publikací, statí a učebních textů zaměřených na otázky, jež byly ve své době v oblasti knihovnictví aktuální. Spolupracoval na realizaci průzkumů četby, které Státní knihovna ČSSR prováděla ve vesnických knihovnách, zabýval se též problematikou ochrany knihovních fondů a knihovnickou statistikou. V oblasti mezinárodní spolupráce se podílel na činnosti v Mezinárodní asociaci knihovnických sdružení IFLA. Byl autorem bibliografie historických a vlastivědných prací z Nymburska. mr

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000105.htm ]