NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Winklerová, Helena, 1923-2002
Narození 25. dubna 1923, Hlinsko (okr. Chrudim)
Úmrtí 4. září 2002
Místo působení Pardubice (okr. Pardubice) - Městská knihovna (1945)
Bratislava (Slovensko) - Knižnica Slovenskej univerzity v Bratislavě (1951-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1953-1954, 1955-1984)

Biografická pozn. Narozena 25.4.1923 v Hlinsku, zemřela 4.9.2002. PhDr., knihovnice, bibliografické publikace.
Źivotopis Narodila se 25. dubna 1923 v Hlinsku do rodiny kožešnického dělníka jako Helena Čábelková. V letech 1934 až 1942 docházela na reálné gymnázium v Pardubicích, kde i maturovala. Pak do roku 1944 docházela na dvouletou knihovnickou školu v Praze. Knihovnickou zkoušku však pro nemoc nesložila v srpnu 1944, ale až v říjnu 1944. Od června 1945 do září 1945 byla zaměstnána jako odborná síla v městské knihovně v Pardubicích a od října 1947 do března 1949 ve Sboru pro československé knihy v zahraničí. V letech 1946 až 1950 studovala slovanskou filologii a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vypracovala disertaci Epik Malosti Karel Poláček a byla promována v únoru 1951. Poté pracovala od ledna 1951 do ledna 1953 v Knižnici Slovenskej univerzity v Bratislavě v bibliografickém ústavu na úseku slovenské národní bibliografie. Od února 1953 do dubna 1954 byla zaměstnána v nově zřízeném oddělení bibliografie časopiseckých článků Národní knihovny, kde excerpovala deníky a přírodovědecké, historické a filozofické časopisy. Ve Státním archivu Třeboň pracovala dalších 12 měsíců. Od října 1955 až do doby svého odchodu do důchodu v roce 1984 pracovala nepřetržitě v Klementinu, a to převážně v oblasti bibliografie, hlavně národní registrující bibliografie. V roce 1959 zpracovávala tematické bibliografie a spolupracovala s Ústředním vědeckometodickým kabinetem knihovnictví na typovém katalogu. V roce 1963 byla přeložena z Bibliografického střediska přírodních věd v Univerzitní knihovně do Národní knihovny. V roce 1966 místo Arsena Pohribného do Bibliografického střediska společenských věd jako odborná bibliografka pro psychologii a dělala redaktorku řady Novinky literatury - Psychologie.
V říjnu 1968 byla pověřena funkcí vedoucí oddělení české knižní národní bibliografie a tedy i redaktorkou Bibliografického katalogu ČSSR-České knihovny a jeho speciálních řad. V souvislosti s organizačními změnami byla od března 1974 vedoucí redakce národní knižní bibliografie a speciálních tisků v sektoru bibliografie a informací (SBI IV/2). Na konci listopadu 1983 byla uvolněna z funkce vedoucí oddělení IV/2 a převedena jako specialista do oddělení IV/3 (oddělení národní bibliografie časopiseckých článků). Koncem května 1984 odešla do důchodu. Její praxe začala v Klementinu na doporučujících bibliografiích z oboru literární vědy a přírodních věd. Zvláště v letech 1956-1958 zpracovala tři výběrové bibliografie s přírodovědnou tematikou (Knížky o přírodě, 1956, Co číst o živé přírodě, 1957, Matematika – Fyzika – chemie – Geologie, 1958). Dále zpracovala výběrovou bibliografii, která byla součástí sborníku Poznáváme přírodu (1958), byla spoluautorkou bibliografie Poznejme svou vlast (1956) aj. Dále zpracovala publikaci Klasikové české literatury 19. století, 1958. Tato bibliografie přináší soupis jejich prací z let 1945-1957 a také záznamy literatury věnované jednotlivým autorům. Je to svým pojetím i pokus o typový katalog uvedené literatury a současně je i speciálním katalogem fondů Národní knihovny, protože jsou zde uvedeny i signatury. Zejména v oblasti národní registrující bibliografie patřila k předním odborníkům v této problematice a v oblasti bibliografie vůbec. Podílela se na přípravách automatizovaného zpracování české národní knižní bibliografie. Pracovala v komisi pro národní a regionální bibliografiii i v komisi expertů pro otázky národních bibliografií v tehdejších zemích RVHP.
Jako bibliografka pracovala i externě. V roce 1965 zpracovávala bibliografii článků o národnostní otázce pro Filozofický ústav ČSAV, pro Ústav pro českou literaturu zpracovávala časopisy pro bibliografii české literatury. V roce 1975 dělala expertizy pro ÚVTEI a pro Státní technickou knižnicu v Bratislavě. Zemřela 4. září 2002.
Medaile a ocenění Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000109.htm ]