NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Derfl, Antonín, 1918-1993
Narození 16. ledna 1918, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 29. září 1993
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1954-1960)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní výbor pro rozvoj techniky (1960-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní technická knihovna (nyní Národní technická knihovna) (1962-1969)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1969-1978)

Biografická pozn. Narozen 16. 1. 1918 v Praze, zemřel 29. 9. 1993. PhDr., ředitel Státní technické knihovny, publicista, redaktor v oboru, autor učebnic, překladatel z němčiny a ruštiny.
Źivotopis Vysokoškolské vzdělání získal dálkovým studiem oboru knihovnictví a vědeckých informací na Fakultě osvěty a novinářství UK Praha v letech 1954 až 1959 (diplomová práce Význam technicko-ekonomických informací pro průmysl) a doktorát filosofie v roce 1967. V letech 1946 až 1954 pracoval na generálním ředitelství československých dolů a na na ministerstvu paliv. V r. 1950 se stal členem Komise pro odborné knihovny jako zástupce generálního ředitelství průmyslu paliv a energetiky. Tento poradní orgán odboru Dokumentační ústředí na Ústředí výzkumu a technického rozvoje zřídil vedoucí odboru ing. Sáva Medonos pro rozvoj spolupráce, koordinace a metodiky knihovnických a informačních služeb v průmyslu a výzkumu. 1954-1960 byl náměstkem ředitele Knihovny vysokých škol technických (KVŠT) pro odbor knihovna (KVŠT měla v té době ještě druhý odbor dokumentace). V r. 1960 po převedení odboru dokumentace z KVŠT do Ústavu pro technické a ekonomické informace a restrukturalizaci KVŠT na Státní technickou knihovnu (STK) odešel na Státní výbor pro rozvoj techniky do odboru pro řízení soustavy vědeckých a technických informací. Zde se zúčastnil prací na realizaci usnesení vlády č. 606 ze 17.7.1959 o soustavě technických a ekonomických informací. Na počátku 1962 byl jmenován do funkce ředitele STK, kterou zastával do listopadu 1969, od dubna 1966 jako ředitel jednoho z úseků nově zřízené organizace Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (UVTEI), kterým se STK stala.
V letech 1968 a 1969 usiloval o opětné osamostatnění knihovny, což se mu nepodařilo, a byl odvolán k 30. listopadu 1969. Po odchodu z funkce ředitele STK pracoval v UVTEI v úseku řízení soustavy VTEI až do odchodu do důchodu v r. 1978. Hlavním zaměřením jeho úsilí v řídicích funkcích v STK bylo plně uplatnit v praxi změnu postavení STK z původní vysokoškolské knihovny na knihovnu přístupnou široké odborné i laické veřejnosti s úkoly koordinačního, metodického a výchovného působení v síti technických knihoven v republice. Navázal na dřívější úsilí českých techniků z let 1918-1925 o vybudování tzv. ústřední technické knihovny. Svoje úsilí a záměry popsal v knize Knihovna vysokých škol technických-ústřední technická knihovna ČSR v minulosti a dnes, 1959. V organizaci práce v STK řešil řadu závažných problémů, např. dosažení úplnosti, plynulosti a pravidelnosti v katalogizaci přírůstků knižních fondů zavedením tzv. linky zpracování fondů od roku 1965, vyřešení nedostatku místa pro fondy knihovny ve východním traktu Klementina adaptovaného pro KVŠT v r. 1935 získáním rozsáhlého prostoru v přízemí budovy a jeho adaptací na sklad fondů s kovovou dvoupodlažní regálovou konstrukcí v letech 1964-1965 aj. Záměry i výsledky této činnosti jsou publikovány ve sborníku Racionalizace práce ve Státní technické knihovně v Praze z r. 1965. V oblasti mimoškolního vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků bylo největším úspěchem dr. Derfla zřízení ročního pomaturitního studia, později nazvaného Informační systémy, pořádané na základě směrnic Ministerstva školství z roku 1965.
Absolvování tohoto studia zakončeného vydáním osvědčení mohlo být zaměstnavateli uznáno jako úplné střední odborné vzdělání pro funkční a platové zařazení knihovníků a řada maturantů pracujících v knihovnách tak získala vyšší kvalifikaci. Působil jako lektor na katedře knihovnictví a vědeckých informací FF UK v Praze. Přednášel o patentové literatuře, o bibliografii technické literatury apod. Uskutečnil též řadu přednášek na různých kurzech a seminářích. Z publikační a přednáškové činnosti: Bibliografie technické literatury. Přednáška 1955 Organizace a řízení TEI Státním výborem pro rozvoj techniky. Přednáška 1961 Dvouleté postgraduální studium na katedře knihovnictví a vědeckých informací. Přehled přednášené látky 1969.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000112.htm ]