NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Schenk, Elisabeth M., 1898-1979
Církevní jméno Schenk, Elisabeth, 1898-1979
Odkaz. forma Schenková, Alžběta, 1898-1979
Narození 2. března 1898, Bratislava (Slovensko)
Úmrtí 18. prosince 1979, Londýn (Velká Británie)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zentral-Wanderbücherei für die öffentlichen deutschen Gemeindebüchereien in der ČSR (1928-)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Společná knihovna vysokých škol technických (nyní Národní technická knihovna) (1933-1945)
Martin (Slovensko) - Vysoká škola technická (1939)

Biografická pozn. Narozena 2. 3. 1898 v Bratislavě, zemřela 18. 12. 1979 v Londýně. PhDr., knihovnice v Knihovně vysokých škol technických (KVŠT).
Źivotopis Narodila se 2. března 1898 v Bratislavě, kde její otec podnikal ve stavebnictví. V Bratislavě docházela na gymnázium. Po absolvování státní knihovnické školy v Praze ve školním roce 1927/28 působila jako knihovnice Ústřední putovní knihovny německých veřejných knihoven obecních. Na celostátním lidovýchovném sjezdu v Brně hovořila v červenci 1928 o jednotných základech pro správu obecních knihoven. Od roku 1929 studovala na Filozofické fakultě Německé univerzity v Praze a v červnu 1935 získala titul PhDr. Ve 30. letech také pracovala ve Státní knihovnické škole a přednášela na knihovnických kurzech, např. v roce 1935 v Teplicích. V únoru 1937 spoluzaložila německý osvětový ústav, který měl fungovat jako poradní orgán pro ministerstvo školství a jako metodické středisko pro 176 okresních osvětových výborů a pro téměř 3600 německých obecních knihoven. Sama uvádí, že od roku 1933 byla zaměstnána v Knihovně vysokých škol technických (KVŠT) v Praze jako odborná knihovnice. Jako židovská zaměstnankyně byla dána od března 1939 na zatímní dovolenou, když měsíc předtím byla převedena do knihovny Vysoké školy technické ve slovenském Martině. Během dovolené se starala o fond slovenské knihovny tak, že pedagogický sbor požádal české ministerstvo o ponechání v Martině po dobu několika měsíců. Byla spolupracovnicí ředitele KVŠT dr. Mouchy, který se stal asi v r. 1944, když ovdověl, jejím manželem. Písmeno M. v jejím jménu, pod kterým publikovala svoji práci o historii KVŠT, je zkratkou příjmení Mouchová, které jí připadlo v důsledku sňatku.
V roce 1947 vydala podle zápisků, které si pořizovali studenti Státní knihovnické školy při přednáškách A. Muchy v letech 1942 až 1944, příručku Správa knihovny. Kromě toho je autorkou nejúplnějšího uceleného popisu vzniku a vývoje KVŠT, který vydala pod názvem Die Technische Hochschule in Prag und ihre Bibliothek 1718-1945 (vyšlo v Bibliothek und Wissenschaft, Bd. 11, 1977). Práce obsahuje též nezbytné informace o vzniku a vývoji pražské České a Německé vysoké školy technické, jejichž knihovnou KVŠT až do r. 1945 byla. Informace o vzniku a vývoji tzv. stavovské inženýrské školy, oficiálně profesury, v l. 1718-1856, kdy slavil padesátileté výročí Polytechnický stavovský ústav, čerpala z knihy C. Jelineka Das ständisch-polytechnische Institut zu Prag, 1856. Informace o období do r. 1931 převzala z publikací Franz Stark: Die k.k. Deutsche Technische Hochschule in Prag, 1906 a Alfred Birk: Die Deutsche technische Hochschule in Prag 1806-1931, 1931. Popis období od 30. let do r. 1945 je její původní originální práce, kterou mohla sepsat díky tomu, že v KVŠT pracovala a zajímala se o její vývoj, jak jej usměrňoval tehdejší ředitel dr. Moucha. Informace o fondech, katalozích, prostorách, personálním obsazení i fotografie jinde nedostupné si musela vzít s sebou při svém odchodu z KVŠT v r. 1945 i při své emigraci do Londýna v r. 1947, takže o napsání práce, která vyšla až v r. 1977, uvažovala jistě již tehdy. Práce obsahuje mimo jiné i takové dokumenty, jako je přehled 19 oborových skupin systematického třídění fondu KVŠT, které vytvořili profesoři polytechnického ústavu na přání vedoucího knihovny pro věcné uspořádání příručky v nově instalované čítárně pro studenty v l. 1864/65.
Toto třídění bylo použito i pro uspořádání tištěného svazkového katalogu fondu knihovny vydaného v r. 1898. Dále obsahuje statistické údaje o fondu a službách knihovny v l. 1806-1938, seznam všech publikací zařazených ve fondu knihovny v r. 1856, zpracovaný zakladatelem knihovny prof. Ballingem a otištěný v práci C. Jelineka, jmenný seznam nejstarší části fondu, tj. knih vydaných do r. 1650, zpracovaný E. Schenkovou aj. V listopadu 1974 zaslala dokumenty, týkající se KVŠT a jejího ředitele dr. Mouchy, o kterých se zřejmě domnívala, že jsou vhodné pro trvalé uchovávání v archivu, do Rakouského státního archivu ve Vídni. Odtud byly po 19 letech dopisem z 24.3. 1993 zaslány do archivu ČVUT v Praze. Podle přiloženého seznamu datovaného v Londýně v listopadu 1974 jsou to tyto dokumenty: 1. Úvod 2. Prohlášení profesorů ČVUT 3. Curriculum vitae (vlastní životopis dr.Mouchy z r. 1939) 4. Potvrzení policejního ředitelství v Praze z 12.5.1945 a Potvrzení ministerstva vnitra ČSR z 2.7.1945 5. „Wir zeugen für einen Menschen“ (vzpomínky spolupracovníků) 6. Zpráva o záchraně knihovny Masarykova institutu (psaná česky bez podpisu) 7. Publikace E.M.Schenk: Zwanzig Jahre demokratischer Erwachsenenbildung in den Böhmischen Ländern 1918-1938. München 1938 8. Prohlášení Svazu knihovníků (nebylo přiloženo) 9. Fotografie dr. Mouchy 10. Publikace A. Moucha: Gesetze und Verordnungen für die öffentlichen Gemeindebüchereien in der Tschechoslovakischen Republik. Prag 1931 11. Publikace A. Moucha: Zehn Jahre tschechoslovakisches Büchereigesetzes. Sttetin 1929.
Dokumentární hodnotu mají zejména listiny uvedené ad 2 a 4. Dokládají, že dr. Moucha, ač se hlásil k národnosti německé, se neprovinil kolaborací s nacisty a nespadal do odsunu Němců z ČSR. Dr. Schenková je autorkou publikací Katalog der Zentralwandbücherei, Prag 1937, a Verzeichnis der verbotenen Bücher und Zeitschriften, Brünn 1937. Po její smrti, k níž došlo 18. prosince 1979 v Londýně, zaslali urnu přátelé do Prahy MUDr. Janovskému, dlouholetému příteli dr. Mouchy. Ten zařídil v červnu 1980 uložení urny do hrobu zřízeného dr. Schenkovou pro jejího manžela dr. Mouchu v Praze na Olšanech.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000116.htm ]