NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Brtová, Bohuslava, 1925-1999
Církevní jméno Králová, Bohuslava, 1925-1999
Narození 22. ledna 1925, Březnice (okr. Strakonice)
Úmrtí . 1999
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1950-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Základní knihovna ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd ČR) (1953-1995)

Biografická pozn. Narozena 22. 1. 1925 v Březnici - okres Strakonice, zemřela 1999. PhDr., knihovnice, bibliografie, články z dějin knihtisku.
Źivotopis Po celý svůj profesní život se zabývala národní retrospektivní bibliografií tisků ze 16.-18. století: v letech 1950 – 1953 v Národní knihovně, 1953 – 1995 v Základní knihovně ČSAV (dále jen ZK ČSAV, od r. 1994 Knihovna Akademie věd ČR). Narodila se 22. ledna 1925 v Březnici jako Bohuslava Králová. Od roku 1936 docházela do městského československého dívčího reálného gymnázia Krásnohorská v Praze. Po maturitě od února 1944 do konce války pracovala jako průvodčí elektrických drah v Praze. Když se po válce znovu otevřely vysoké školy, studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a navštěvovala knihovnické kurzy při Filozofické fakultě. V říjnu 1947 složila státní zkoušku z češtiny, v únoru 1948 z ruštiny, v červnu 1948 nižší zkoušku knihovnickou, v červnu 1949 vyšší zkoušku knihovnickou a rigoroza z knihovědy a filozofie. V září 1950 byla promována na doktorku filozofie. V říjnu 1950 nastoupila do knihopisného oddělení Národní knihovny, kde zpracovávala knižní materiál z klášterních knihoven pro národní bibliografii 19. století. Od dubna 1951 do února 1953 pracovala v Národní knihovně v oddělení retrospektivní bibliografie. Ještě pod dívčím jménem (svatba se uskutečnila v lednu 1953) spolupracovala s časopisem Svazu českých knihovníků a uveřejňovala v něm pod šifrou -k- drobné zprávy. V roce 1951 to byla např. zpráva, že Guttenberg vytiskl první knihu v Basileji. V Národní knihovně pracovala pod dr. Františkem Horákem a do přípravy Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století vstoupila v době, kdy byly k tisku připravovány sešity VI. části, tj. záznamy pod záhlavími P-Píseň.
Na jejich doplnění se výrazně podílela. S redakcí Knihopisu přešla v březnu 1953 do ZK ČSAV a až do r. 1967 pokračovala v bibliografickém zpracování knihopisných záznamů pro zbývající svazky. Po vydání posledního z nich se v roce 1967 v ZK ČSAV připojila k bibliografům, sestavujícím retrospektivu cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800 shromažďování údajů k této části národní bibliografie inicioval v roce 1955 tehdejší vedoucí redaktor Knihopisu F. Horák a po jeho odchodu z ČSAV r. 1967 bylo pro tento úkol ustaveno oddělení, které B. Brtová v letech 1968-1983 vedla a opustila je až r. 1995. V letech 1967-1980 byla jednatelkou odborné komise pro Soupis (nyní Bibliografii) cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. V 80. letech se externě vrátila ke Knihopisu – po smrti F. Horáka byla novou redakcí v r. 1983 požádána, aby provedla odborné posouzení knihopisné pozůstalosti. Kromě pečlivého a obsáhlého zhodnocení rukopisného materiálu sestavila ještě pro knihopisnou redakci k vydaným svazkům Seznam zkratek a ústavů, registrovaných u knihopisných záznamů, a Seznam odborné literatury, citované v Knihopisu jako bibliografický zdroj (oba seznamy zůstaly v rukopise). V letech 1984-1985 své zkušenosti a poznatky z práce na Knihopisu uplatnila v odborné komisi pro Knihopis, řešící otázku jeho dalšího pokračování. Ze zaujetí bibliografickými popisy se nanejvýš nerada nechávala odvádět k jiným tématům: v roce 1979 si jen krátkým příspěvkem připomněla výsledky své disertační práce o tiskaři Janu Güntherovi (Počátky prostějovského knihtisku. Štafeta, kulturně politický časopis Prostějovska 11, 1979, č. 1).
Publikovala podrobné zprávy o postupu prací na bibliografii bohemikálních cizojazyčných tisků ze 16.-18. století (vyšly ve Vědeckých informacích ČSAV v letech 1973, 1975 a 1977), soupisy tisků z fondu ZK ČSAV (Soupis tisků 16. století, spolu s A. Baďurovou, 1987, Dodatky ke Knihopisu, 1990 a Díla J. A. Komenského, 1991). V r. 1989 se podílela na kolektivním vydání Bibliografie spisů Bohuslava Balbína vytištěných do r. 1800. V komeniologické heuristice přispěla svou typicky zodpovědnou pečlivostí ke vzniku dvou bibliografických projektů: o výsledky prvního se přičinila ve spolupráci s S. Vidmanovou (Seznam děl J. A. Komenského uchovaných pouze v zahraničí - tisky do r. 1670, Studia Comeniana et historica 18, 1978), druhý sice opustila nedokončený, ale díky novým technologiím mohly být kolektivně doplněné záznamy zpřístupněny dodatečně (Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných před rokem 1800, CD, 2007).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000117.htm ]