NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ulbrichová, Milada, 1930-2006
Narození 18. dubna 1930, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 23. února 2006, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1965-1989)

Biografická pozn. Narozena 18. 4. 1930 v Praze, zemřela 23. 2. 2006 v Praze. PhDr., knihovnice, autorka bibliografií.
Źivotopis Vystudovala obory knihovnictví a čeština na UK Praha, a to na fakultách pedagogické, filozofické a filologické v l. 1949-1957. Doktorát filosofie získala v r. 1969. V l. 1951-1954 pracovala jako dokumentační pracovník v Čs. závodech všeobecné kovovýroby v Praze, v l. 1955-1964 jako knihovnice na Ministerstvu všeobecného strojírenství, v r. 1965 na Ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů jako vedoucí literární služby. V r. 1965 nastoupila do Státní technické knihovny (STK) v Praze nejprve do zpravodajsko-bibliografického oddělení, posléze přešla do oddělení metodiky sítě technických knihoven, ve kterém byla od r. 1970 do 15.3. 1976 vedoucí oddělení. Agenda mimoškolního vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, kterou dr. Ulbrichová v STK zorganizovala a rozvinula v celostátním rozsahu, byla vedením Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (UVTEI), jehož součástí STK od 1.4. 1966 byla, k 15.3. 1976 z STK vyjmuta a zřízena jako samostatný úsek UVTEI s názvem Institut pro mimoškolní vzdělávání-Centrum informační výchovy (IMV). Zde byla dr. Ulbrichová hlavní odbornou a organizátorskou silou až do odchodu do důchodu v r. 1992 (UVTEI se po r. 1989 změnilo na Národní informační středisko). V oboru mimoškolního vzdělávání a výchovy knihovníků a informačních pracovníků se stala hlavní čs. specialistkou a organizátorkou uznávanou a respektovanou všemi pracovišti sítě knihoven a soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací.
Jedním z hlavních výsledků její práce bylo celostátní uspořádání mimoškolního vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve třech úrovních: Základní kursy pro pracovníky odborných knihoven (účastníci nemuseli mít maturitu), Pomaturitní studium, Informační systémy, pořádané na základě směrnic Ministerstva školství pro organizaci pomaturitního studia čj. 39 989/65-II/4 ze dne 4.listopadu 1965 (absolvování tohoto studia doložené „osvědčením“ mohli zaměstnavatelé uznávat pro funkční a platové zařazení jako úplné střední odborné vzdělání) a Specializované kurzy. Vedle práce v STK a IMV byla spolupracovnicí katedry knihovnictví a vědeckých informací na FF UK jako spoluřešitelka výzkumného úkolu Výchova informačních pracovníků v l. 1970-1975. V STK byla spoluřešitelkou úkolu Mechanizace primárních fondů, a to automatizovaného zpracování Bibliografických přehledů z oblasti technického knihovnictví a vědeckotechnických informací systémem GIPSY na počítači IBM 1410. Byla též členkou redakční rady časopisů Technická knihovna a Novinky knihovnické literatury a tajemnicí vědecko-metodické rady STK. Mimo pracoviště v STK a v IMV byla členkou řady komisí zaměřených na výchovu informačních pracovníků, např. při federální radě pro VTEI a při kulturní správě hl.m. Prahy, byla předsedkyní maturitní komise Střední knihovnické školy v Praze, spolupracovala na tvorbě osnov nového středoškolského oboru Vědecké informace a knihovnictví ad.
Publikovala přes 60 odborných článků, statí, výzkumných zpráv, recenzí a bibliografií, např.: Mimoškolní vzdělávání informatických pracovníků a příprava lektorů. Projekt. 1971 Systém a struktura typových programů mimoškolní informatické výchovy uživatelů informací. Úvodní projekt. 1971 Organizace mimoškolního vzdělávání v informační soustavě. 1972 Dotazník pro stanovení pracovního a studijního profilu středoškolského informačního pracovníka. 1972 Mimoškolní vzdělávání informačních pracovníků. Návrh na realizační opatření. 1973. Učební plány a osnovy pomaturitního studia a specializovaných kurzů pro informační pracovníky a lektory. 1974 Pomaturitní studium „Informační systémy“. Technická Knihovna 19(1975), č. 6, s. 183-188 Pedagogické a didaktické metody v informatickém vzdělávání. In: Sborník z 1.celost. semináře lektorů a specialistů VTEI 1977 Pedagogicko-psychologické otázky informatického vzdělávání. In: Sborník ze semináře specialistů a lektorů VTEI 1978 Vědecké informace a knihovnictví … pro 3.roč. středních knihovnických škol. 1986. Po odchodu do důchodu byla činná v Demokratickém klubu (reg. MK ČR) v diskusích, články v časopise Dk-dialog a vedením odborné skupiny až do onemocnění v r. 2005.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000119.htm ]