NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Valenta, Vojtěch, 1833-1918
Odkaz. forma Walenta, Adalbert, 1833-1918
Narození 18. března 1833, Cholenice (okr. Jičín)
Úmrtí 24. července 1918, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna c.k. polytechnických ústavů (nyní Národní technická knihovna) (1873-1907)

Biografická pozn. Narozen 18. 3. 1833 v Cholenicích, zemřel 24. 7. 1918 v Praze. Kustod v Knihovně c.k. polytechnických ústavů v Praze.
Źivotopis Narodil se 18. března 1833 v Cholenicích, kde byl jeho otec půlláníkem. V červenci 1855 maturoval na jičínském gymnáziu. V roce 1873 byl pověřen funkcí zatímního skriptora ve společné knihovně Českého a Německého polytechnického ústavu království Českého (od r.1879 Knihovna vysokých škol technických) v listopadu 1873 po odchodu předchozího skriptora Josefa Weselého. Definitivně byl do funkce skriptora jmenován místodržitelstvím přípisem č. 63645 z 26.10. 1875. V přírůstkových seznamech historického fondu Státní technické knihovny v Praze je předání Weselým a převzetí Valentou datováno 12.8. 1874. Jeho hlavní zásluhou je zpracování a vydání svazkového tištěného katalogu celého fondu knihovny v české a německé verzi. V r. 1898 byl vydán svazek obsahující záznamy o knižní a časopisecké literatuře zařazené do fondu knihovny od jejího vzniku v r. 1831 do konce roku 1893, v dodatku vydaném r. 1905 jsou záznamy o literatuře zařazené do fondu v l. 1894-1903. Záznamy v obou svazcích katalogu jsou uspořádány v 19 oborových skupinách členěných do mnoha podskupin ve 2 hierarchických úrovních, uvnitř jednotlivých podskupin abecedně podle autora nebo prvního slova názvu. 19 hlavních oborových skupin je označeno římskými číslicemi I-XIX, první nižší úroveň podskupin velkými písmeny abecedy a druhá nižší úroveň podskupin malými písmeny abecedy. Třídění bylo vytvořeno členy profesorských sborů obou polytechnických ústavů pravděpodobně již před r. 1865 pro uspořádání příručky v čítárně přístupné i studentům otevřené od r. 1865. Úplný přehled notace a názvů skupin a podskupin tohoto třídění je otištěn na začátku obou částí katalogu.
Hlavní svazek katalogu obsahuje na konci Rejstřík abecední k seznamu materií, což jsou jména autorů nebo první slova názvů, avšak bez odkazu na oborovou skupinu nebo stranu a neuvádí ani signatury. Dále je na konci uveden Ukazatel (Index). Číslice a písmena znamenají oddělení vědeckého rozvrhu, což je abecední seznam předmětových hesel s uvedením notace systematického třídění. Strana, na které se hledaná skupina a podskupina v katalogu nalézá, se však musí vyhledat v přehledu třídění otištěném na začátku svazku. Dodatek ke katalogu má na konci Abecední jmenný a věcný rejstřík, obsahující jména autorů nebo první slova názvů a předmětová hesla, neobsahuje však odkazy na oborovou skupinu nebo podskupinu nebo stranu a neuvádí ani signatury. Lomič tvrdí, že podle jména byl Čech, ale smýšlením Němec. Byl to pilný úředník, ale bez vlastní iniciativy a neprůbojný. Hlavní jeho starostí byly neustálé žádosti o úpravu platu. Některým členům českého profesorského sboru vadilo, že žádost o udělení remunerace napsal jen německy a poslal ji jen německému profesorskému sboru. Podle Schenkové se psal do roku 1884 jako Walenta, poté jako Valenta. V r. 1903 byl V. Valenta povýšen do funkce kustoda zásluhou profesorského sboru České vysoké školy technické, který podal návrh již v r. 1896. Po 34 letech působení v knihovně odešel v r. 1907 do penze. Zemřel 24. července 1918 v nemocnici Milosrdných bratrů v Praze I. Poslední rozloučení proběhlo v obřadní síni na Olšanech. (Schenk, Elisabeth M.: Die Technische Hochschule in Prag und ihre Bibliothek 1718-1945 Sonderabdruck aus Bibliothek und Wissenscheft Bd.11, 1977. s. 28)
Další info URLPobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce)
URLPozůstalostní spis

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000120.htm ]