NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krejčík, Adolf Ludvík, 1877-1958
Církevní jméno Kadlík, T., 1877-1958
Narození 14. června 1877, Dobrovice (okr. Mladá Boleslav)
Úmrtí 4. ledna 1958, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Třeboň (okr. Jindřichův Hradec) - Schwarzenberský archiv (1901-1909)
Brno (okr. Brno-město) - Moravský zemský archiv v Brně (1909-1919)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Československý státní archiv zemědělský (1919-1936)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna Československé akademie zemědělské (nyní Knihovna Antonína Švehly) (1925-1931)

Biografická pozn. Narozen 14.6.1877 v Dobrovici u Mladé Boleslavi, zemřel 4.1.1958 v Praze. PhDr., knihovník a archivář, publikace z oboru historie a archivnictví, překlad z angličtiny.
Źivotopis Narodil se 14. června 1877 v Dobrovici, kde jeho otec působil jako vrchní hospodářský správce. Studoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1895-1897) a posléze ve Vídni (1897–1899) pokračoval ve studiu na Ústavu pro rakouský dějezpyt (Institut für Österreichische Geschichtsforschung). V roce 1899 institut úspěšně absolvoval a bylo mu uděleno státní stipendium, jehož cílem byl výzkum archivů prováděný v Německu a Itálii, který realizoval od roku 1899 do roku 1901. V letech 1904-1905 získal státní stipendium na výzkum archivů a knihoven v Itálii. Stipendijní úkoly byly zaměřeny na bohemika s důrazem na shromažďování materiálu pro český diplomatář. Později v roce 1914 získal na pražské univerzitě titul doktora filosofie na základě disertační práce o Tomáši Pešinovi z Čechorodu „Mars Moravicus”. Svoji profesionální kariéru započal v roce 1901 ve Schwarzenberském archivu v Třeboni, kde se staral o pořádání archivů schwarzenberského panství a to až do roku 1909. Od roku 1909 do roku 1919 byl úředníkem v Zemském archivu v Brně a zabýval se problematikou moravských klášterů. V těchto letech působil také jako znalec v soudních sporech o pravost inkolátů. Později pracoval na Ministerstvu zemědělství a organizoval státní péči o zemědělské archivnictví. Je zakladatelem Československého státního archivu zemědělského a mezi léty 1920-1932 byl jeho ředitelem. Zasloužil se rovněž o vznik ústřední zemědělské knihovny.
V dubnu 1925 na základě pověření prezidia Československé akademie zemědělské vypracoval programový návrh pro zřízení Ústřední zemědělské knihovny a čítárny v budově Vyšší družstevní školy na Vinohradech. Jako knihovní expert řídil přípravné práce pro vznik knihovny včetně objednání knihovního nábytku a detailů, jako bylo zadání exlibris malíři R. Laudovi. Dne 20. dubna 1926 byl jmenován zatímním ředitelem. Tuto funkci vykonával na částečný úvazek, protože současně řídil i státní archiv. Zapojil se také do knihovnické práce a v tom roce katalogizoval příruční knihovnu a vlepoval do knih exlibris. V čele Ústřední slovanské zemědělské knihovny a čítárny Československé akademie zemědělské stál do konce roku 1931. Byl pokladníkem a redaktorem Spolku československých knihovníků, členem Královské české společnosti nauk, dále patřil do Československé akademie zemědělské, Společnosti archivní školy. V roce 1937 odešel do předčasného důchodu. Zemřel 4. ledna 1958 v Praze.
Další info URLKohoutí kříž (Adolf Ludvík Krejčík)
URLProměny domu zemědělské osvěty v čase
URLWikipedie (Adolf Ludvík Krejčík)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000125.htm ]