NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Toman, Jiří, 1913-1988
Narození 15. června 1913, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 4. března 1988, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Patentové středisko ČSAV (nyní Knihovna Akademie věd) (1964-1978)

Biografická pozn. Narozen 15. 6. 1913 v Praze, zemřel 4. 3. 1988 tamtéž. JUDr., informatik, literatura z oblasti vědeckých informací, knihovnictví, sebevzdělání a mechanizace stavebnictví.
Źivotopis Studoval v Praze na klasickém gymnáziu, pak na Právnické fakultě Karlovy univerzity, kde se habilitoval jako doktor právních věd. Vysokoškolské studium přerušil – poprvé na dlouhodobý pobyt v USA a podruhé na zhruba roční studium na pařížské Sorbonně. Během studia získal znalosti latiny a němčiny, při pobytech v zahraničí angličtiny a francouzštiny. Ve dvacátých letech se dlouhodobě stýkal s tehdy dočasně emigrujícími členy MCHAT (Moskevskij chudožestvennyj akademičeskij teatr), při čemž se naučil rusky. Po ukončení vysokoškolského studia byl zaměstnán jako právník v různých institucích i průmyslových podnicích. V roce 1945 se orientoval na politickou práci v Československé národně socialistické straně – byl tajemníkem předsedy této strany a náměstka předsedy vlády dr. Petra Zenkla. V roce 1948 tato jeho činnost skončila. Přestěhoval se do Nespek a byl zhruba dva roky překladatelem tzv. na volné noze (mimo uvedené jazyky se naučil také italsky a částečně španělsky a polsky). Překládal pro průmyslové podniky hlavně texty z oblasti nových technologií. Automaticky tak přecházel do útvarů vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI) nejdéle byl zaměstnán ve Stavostroji a v Ústavu stavebních informací. Zpracovával a vydával odborné práce, např. jeho publikace Využívání technických informací z roku 1958 vyšla u nás v několika vydáních a dále také v ruštině v tehdejším Sovětském svazu a ve španělštině na Kubě. Vedle toho psal odborné stati do časopisů v tehdejších NSR a NDR a dále v Polsku a také v tuzemsku.
Svou bohatou publikační činnost rozšířil i na témata z oblasti duševní práce (Jak studovat cizí jazyky, Jak sbírat vědomosti). Jeho kniha Jak zdokonalovat sám sebe vyšla v roce 1981 v dnes nepředstavitelném nákladu 150 tisíc výtisků. Měl dobré pedagogické schopnosti a byl znamenitým přednášejícím. Přednášky pořádal nejen pro své odborné a jazykové znalosti, ale také pro vynikající schopnost komunikovat s okolím. Vedl řadu seminářů v tuzemsku i v zahraničí. Byl členem redakčních rad českých odborných časopisů - Čs. informatika, Technická knihovna. V roce 1964 se stal jedním ze zakládajících pracovníků řídícího útvaru VTEI v ČSAV, který byl začleněn do tehdejšího akademického Patentového střediska. V roce 1968 byl tento útvar převeden do Základní knihovny – Ústředí vědeckých informací ČSAV, kde se stal vedoucím metodického oddělení. V té době se zapojil do výzkumné činnosti v republice, především zaváděl systém INDORES a podílel se také na dalších úkolech, zajímavých z hlediska strojového zpracování informací a tvorby počítačových rejstříků. Byl aktivním členem Mezinárodní federace pro informace a dokumentaci (FID), kde zastával funkci předsedy BSO (Broad System of Ordering). Byl členem tuzemských zájmových organizací – v ČSTVS pracoval v komisích a v přednáškových vzdělávacích cyklech. V roce 1968 byl při vzniku Svazu knihovníků a informačních pracovníků, na ustavujícím sjezdu, byl zvolen jedním z místopředsedů.
Svou bohatou aktivní práci ukončil v Akademii věd v roce 1978 odchodem do důchodu, a to částečně i ze zdravotních důvodů. Trpěl bolestivou coxartrozou a mohl jen těžko chodit. Pokračoval dál v písemném styku se zahraničními i tuzemskými institucemi, zejména s posledním zaměstnavatelem. V osmdesátých letech absolvoval oboustrannou endoprotézu, což jej však v jeho duševní činnosti nelimitovalo, i když se skoro nepohyboval. Zemřel nečekaně v březnu 1988 ve věku necelých 75 let. Soupis jeho publikační činnosti je k dispozici ve studovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR v Praze.
Další info URLDatabazeknih.cz (Jiří Toman)
URLWikiKnihovna (Jiří Toman)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000128.htm ]