NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Skolek, Jaroslav, 1933-2007
Narození 20. března 1933, Horažďovice (okr. Klatovy)
Úmrtí 19. září 2007, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda v Praze. Vědecká knihovna. (1956-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Univerzita Karlova. Katedra vědeckých informací a knihovnictví (nyní Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) (1962-1973)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (1973-1990)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1990-1994)

Biografická pozn. Narozen 20.3.1933 v Horažďovicích, zemřel 19. 9. 2007. PhDr., knihovník zaměřený na oblast selekčních jazyků.
Źivotopis Absolvoval reálné gymnázium ve Strakonicích a následně filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (obor knihovnictví, český jazyk a literatura). Za studií byl aktivním členem studentského vědeckého kroužku a spolupracoval s vojenským odborným časopisem Knihovník. V letech 1956 – 1962 působil jako odborný pracovník oddělení dokumentace a bibliografie vědecké knihovny Vojenské politické akademie v Praze. V letech 1962-1973 byl odborným asistentem na katedře knihovnictví a vědeckých informací Karlovy univerzity. Poté pracoval v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací (ÚVTEI) jako vedoucí oddělení sjednocování metodiky vědeckých, technických a ekonomických informací (VTEI). Od roku 1976 působil v úseku výzkumu a výstavby soustavy VTEI. Jeho hlavní pracovní náplní se stalo rozpracování koncepce zavádění a využívání selekčních jazyků v soustavě VTEI a její realizace v rámci plnění úkolů Střediska pro selekční jazyky ÚVTEI. V roce 1990 byl na základě konkurzu přijat na místo ředitele Střediska výzkumu a rozvoje knihovnictví Národní knihovny v Praze, v roce 1994 odešel do důchodu. Byl členem redakčních rad, mj. časopisu Československá informatika a sborníku Česká bibliografie. Spolupracoval s Ústřední knihovnickou radou a s řadou odborných orgánů a komisí. Zabýval se přednáškovou a publikační činností, byl také členem Společnosti pro vědy a umění (SVU, Czechoslovak Society of Arts and Sciences). Podílel se na přípravě nového knihovního zákona (nyní zákon č. 257/2001 Sb.). Vedl nebo oponoval 43 diplomových prací.
Další info URLPhDr. Jaroslav Skolek (1933-2007). (Bulletin SKIP, 2007, roč. 16, . 4)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000132.htm ]