NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Zahradník, Bohdan, 1864-1926
Církevní jméno Zahradník, Isidor, 1864-1926
Odkaz. forma Zahradník, Theodor, 1864-1926
Zahradník, Isidor Theodor, 1864-1926
Narození 25. června 1864, Hostačov (okr. Kutná Hora)
Úmrtí 19. února 1926, Vídeň (Rakousko)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Strahovská knihovna (1899-1906)

Biografická pozn. Narozen 25.6.1864 v Hostačově u Čáslavi, zemřel 19.2.1926 ve Vídni (Rakousko). PhDr., katolický kněz, politik, diplomat, knihovník, publikace z oboru knihovnictví a náboženství. Po vstupu do premonstrátského řádu přijal jméno Isidor.
Źivotopis Po absolvování gymnázia v tehdejším Německém Brodě, pokračoval v letech 1884-1888 ve studiu na Pražské bohoslovecké fakultě a roku 1897 dosáhl doktorátu filosofie. V roce 1883 vstoupil do premonstrátského řádu na Strahově, kde přijal jméno Isidor, vysvěcen byl v roce 1888. V říjnu roku 1888 se stal kaplanem v Rochlicích u Liberce, kde působil jako vyhledávaný kazatel s výrazným řečnickým talentem. V letech 1890–1899 pak působil jako kněz v Jihlavě. V Jihlavě měla jeho pastorační činnost politický a nacionální rozměr, což tamní Němce popudilo. Když se mu zdálo, že bude na jejich nátlak odvolán, zvážil sám opuštění řádu. Chtěl být světským farářem, ale opat mu nabídl lákavé místo knihovníka ve Strahovské knihovně, v této funkci působil do 1. února 1906, kdy ze zdravotních důvodů na úřad rezignoval. Jeho knihovnickou činnost dosvědčují soupisy v rukopisném fondu Strahovské knihovny a na přídeštích prvotisků obsáhlé vlastnoruční přípisy. Ve své době se stal uznávaný odborníkem na prvotisky. Pořídil jejich první soupis na Strahově a napsal o nich několik zasvěcených studií, čímž se zařadil k výrazným osobnostem mezi strahovskými knihovníky. Zkatalogizoval strahovské rukopisy a prvotisky, otevřel knihovnu veřejnosti, takže se stala vítaným místem vědců a badatelů.
V březnu 1906 byl jmenován hospodářským inspektorem na strahovském statku v Hradišťku nad Sázavou. Ve volbách do Říšské rady v roce 1907 se stal poslancem Říšské rady za Českou agrární stranu. Za 1. světové války se účastnil domácího odboje. V roce 1918 se stal členem Národního výboru Československého. V letech 1918–1919 byl členem Revolučního národního shromáždění za Agrární stranu. V roce 1919 z katolické církve vystoupil a přihlásil se k pravoslaví, u kterého nesetrval, ale pomáhal vytvořit církev Československou. Ve vládě Karla Kramáře zastával funkci ministra železnic, stal se tak prvním ministrem v této funkci od vzniku Československa. V období 1920–1921 působil jako československý zplnomocněný ministr u mezinárodní reparační komise ve Vídni. Od roku 1924 působil ve funkci ředitele Hypoteční banky v Praze. Napsal řadu teologických a bibliografických děl. Dílo: Knihovna strahovská v době našeho probuzení / Při slavnost. valném shromáždění Čes. akademie dne 3. pros. 1904 předn. PhDr. Isidor Theodor Zahradník. Praha : nákl. vlast., 1904, 30 s. Prvotisky knihovny Strahovské / sestavil Dr. Isidor Zahradník . Xerox. Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka krále českého / dle rukopisu palatinského č. 1787 knihovny vatikánské vydává Isidor Theodor Zahradník. Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904, 73 s. : 3 fotogr.
Další info URLleporelo.info (Zahradník Bohdan (Isidor)
URLWikipedie (Isidor Zahradník)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000133.htm ]