NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Černá, Marie Ludmila, 1897-1970
Odkaz. forma Černá-Šlapáková, Marie, 1897-1970
Černá, Marie L., 1897-1970
Narození 7. června 1897, Turnov (okr. Semily)
Úmrtí 14. listopadu 1970, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Bratislava (Slovensko) - Knižnica Univerzity Komenského (1923- 1939)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna (nyní Národní knihovna ČR) (1939-1970)

Biografická pozn. Narozena 7. 6. 1897 v Turnově, zemřela 14. 11. 1970 v Praze. PhDr., knihovnice, historička a archivářka, autorka prací z oboru.
Źivotopis Narodila se do učitelské rodiny. Po maturitě na čáslavském gymnáziu studovala historii a zeměpis na FF UK, závěrečné zkoušky však skládala v Bratislavě. Ještě před ukončením studia ji zaujalo knihovnictví. Začala pracovat v nové bratislavské univerzitní knihovně, prošla různými úseky knihovnické práce. Současně byla tajemnicí knihovny. V březnu 1939 přešla do Prahy a nastoupila do Národní knihovny, nejprve do katalogizace starých tisků, později přešla do Univerzitní knihovny do věcného zpracování a nakonec do Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví jako referentka pro vzdělávání knihovníků. O odborném vzdělávání čsl. knihovníků informovala v článcích i zahraničí, navštívila různé zahraniční knihovny. Absolvovala studijní pobyt ve Francii a dvousemestrové studium bibliografie na Sorbonně, o francouzském knihovnictví napsala řadu článků. Znala důkladně práci všech odd. Univerzitní a Národní knihovny. Stala se první vedoucí Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví. I po odchodu do důchodu pracovala na cizojazyčných bohemikách 16. a 17. stol. a neztratila kontakt s rukopisným odd. pražské Univerzitní knihovny. Do poslední chvíle pracovala ve studovně rukopisů. Své poznatky z cest do Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, Jugoslávie, Bulharska, Turecka, Maďarska a Polska dovedla dobře uplatnit ve své odborné činnosti. Znalost cizích jazyků a schopnost reprezentovat ji předurčovala pro odborná mezinárodní setkání. Svou univerzitní dráhu začala v r. 1937 jako lektorka knihovnictví na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Po osvobození přednášela na dvouletých knihovnických kurzech při FF UK a současně v letech 1946-1948 na Státní knihovnické škole v Praze.
V r. 1951 byla pozvána, aby zahájila úvodní přednáškou vysokoškolské studium knihovnictví na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Přednášela zejména bibliografii, ale i věcnou a speciální katalogizaci, úvod do studia knihovnictví, techniku a organizaci práce v knihovnách. Ačkoli byla stále zaměstnána v Univerzitní knihovně v Praze, dojížděla 9 roků dvakrát za měsíc z Prahy do Bratislavy, účastnila se zasedání kateder knihovnictví v Praze i v Bratislavě, vedla diplomové práce. Působila také v semestrálním školení knihovníků SAV v Bratislavě (1954-1955), v nástavbovém školení pořádaném Maticí slovenskou (1956-1957) a dalších kursech. Doškolování knihovníků se věnovala i v českých zemích (Západočeský, Severočeský kraj, Praha, Brno, Olomouc). Ve studijní a ediční činnosti sledovala dva zájmy: bibliografii a knihovědu. Její rozsáhlé dílo obsahuje více než 200 prací všeobecně historických, literárně historických, historicko-knihovnických a bibliografických. Vydala četné knihovědné práce: Počiatky knihtlače na Slovensku (1937), Plzeň, kolébka českého knihtisku (1941), studenty je ceněná příručka Stručné dějiny knihtisku (1948). Vypracovala řadu učebnic a dalších didaktických textů: Národné bibliografie (1955) určená pro studenty i knihovníky, Základy bibliografie (1957), Vývoj písma knihy a tisku (1966). Kromě drobnějších bibliografií sestavila Soupis české a slovenské knihovnické literatury z let 1945-1955 (1956). Zvláštní pozornost věnovala bibliografovi L. Riznerovi. Jeho Deník s úvodem a mnoha poznámkami vydala ve zvláštní edici (1955). Mnohé časopisecké práce napsala o bratislavské knihovně. Kromě studií a článků napsala množství recenzí, referátů a zpráv. nd
Medaile a ocenění Za zásluhy o výstavbu (1969)
čestné uznání Ministerstva školství a kultury (1958)
Další info URLBulletin SKIP, 2004, č.4 (Marie L. Černá - Šlapáková)
URLWikipedie (Marie Ludmila Černá-Šlapáková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000142.htm ]