NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Doucha, František, 1810-1884
Církevní jméno Daucha, František, 1810-1884
Narození 31. srpna 1810, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 3. listopadu 1884, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Petrovice (okr. Příbram)

Biografická pozn. Narozen 31.8.1810 v Praze, zemřel 3.11.1884 tamtéž. Katolický kněz, bibliograf, kulturní publicista, básník, autor knih pro děti a mládež, teologické, filozofické a didaktické spisy, překlady z angličtiny, italštiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, polštiny, ruštiny.
Źivotopis Absolvoval malostranské gymnázium (1827) a tzv. filozofii (1829). V 19 letech vstoupil do pražského arcibiskupského semináře, kde studoval češtinu a zahájil jazykové a literární sebevzdělávání. Teologická studia dokončil 1833, byl vysvěcen na kněze a poslán jako kaplan do Petrovic u Vysokého Chlumce. Zde začal zapisovat texty a nápěvy lidových písní a jazykové zvláštnosti, ve studiu dialektů a sběratelství lidové tvořivosti pokračoval celý život. Onemocnění dýchacích cest a hlasivek mu znemožnilo kazatelskou činnost, vrátil se do Prahy k rodičům a v r. 1839 byl penzionován. Vykonával bohoslužby ve šlechtických rodinách (rytíř Bedřich Neupauer v Golčově Jeníkově, hrabě Karel Pachta v Praze a na Mníšku). Od r. 1848 si natrvalo najal celu v minoritském klášteře u Sv. Jakuba v Praze. Letní měsíce obvykle trávil na venkovských šlechtických sídlech jako kaplan, někdy u svých přátel farářů. Pomáhal při zřizování obecních a školních knihoven, organizování čtenářských besed apod., pokračoval ve sběru folklorního a jazykového materiálu. Vedle vlastní odborné a osvětové činnosti se podílel na kompletování materiálů k velkým souborným dílům své doby: do Jungmannova Slovníku česko-německého (1834-1839) poskytl velké množství lexikálních údajů, záznamy lužickosrbské poezie do Šafaříkova Slovanského národopisu (1842) jeho záznamy několika set písní se objevily v Erbenově díle Písně národní v Čechách (1842-1845). Spolupracoval na přípravě Riegrova Slovníku naučného (od r. 1860). Jako jeden z prvních usiloval o pravidelné a kvalifikované bibliografické registrování soudobé literární produkce formou bibliografických přehledů v časopisech, zvláště od 50. let v Časopise českého muzea.
Bilancí této dlouholeté činnosti byl Knihopisný slovník československý (1864), který vydal s F. A. Urbánkem a seřadil v něm všechny české a výběrově slovenské tisky z let 1774-1863. Opravil a doplnil Jungmannovu Historii literatury české (2. vyd. 1849), která sahala jen do r. 1848. Při veškeré bibliografické činnosti se snažil o maximální úplnost. Sledoval periodika a další pomůcky, žádal nakladatele a spisovatele o zaslání titulů nebo alespoň bibliografických údajů, prohledával knihovny a knihkupecké sklady. Jeho vlastní tvorba obsahuje vážné i humoristické deklamovánky, vlasteneckou lyriku a příležitostné verše pro dospělé (vyšlo jen časopisecky a v antologiích) a především knížky pro děti a mládež, kterých vydal přes 80. V těchto pracích se projevuje vlastenectví, didaktické i moralizující tendence. K překladatelství se dostal v lužickosrbském semináři. Vypomáhal Hankovi ve slavistických přednáškách a cvičeních a po jeho smrti je vedl. Lužickosrbskou kulturu se snažil podpořit četnými články a překlady. Osvojil si 14 cizích jazyků a jeho překladatelská činnost byla velmi bohatá. Překládal zejména básnickou tvorbu (poprvé k nám např. uvedl Puškina a Mickiewicze) a divadelní hry (četné překlady Shakespeara). Jeho jazykově kultivované překlady se vyznačovaly věrným respektováním původních textů. V r. 1850 byl zvolen členem Král. české společnosti nauk, 1863 řádným členem Svatoboru, byl jmenován čestným členem Umělecké besedy, Pražské učitelské besedy i dalších (také mimopražských) kulturních, pedagogických a sociálních spolků. nd
Další info URLWikipedie (František Doucha)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000143.htm ]