NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Doucha, Karel, 1913-1979
Narození 15. prosince 1913, Chrudim (okr. Chrudim)
Úmrtí 3. dubna 1979, Cheb (okr. Cheb)
Místo působení Cheb (okr. Cheb) - Veřejná městská knihovna (1947-1974)

Biografická pozn. Narozen 15. 12. 1913 v Chrudimi, zemřel 3. 4. 1979 v Chebu. Knihovník.
Źivotopis Narodil se 15. prosince 1913 v Chrudimi, kde byl otec strojníkem v sladovně a matka tovární dělnice. Vystudoval reálné gymnázium v rodišti, právnické studium z finančních důvodů nedokončil a pracoval jako úředník pojišťovny a pak jako tlumočník v Německu. Výrazné sociální a národní cítění ho přivedlo za nacistické okupace do jedné z východočeských odbojových skupin, kde byl v letech 1943 a 1944 politickým instruktorem. Byl vězněn od 27. května 1944 a odsouzen k dvojnásobnému trestu smrti. Přežil v očekávání popravy nálet na Drážďany a následující pochod smrti do Terezína, kde překonal i tyfovou nákazu. Po návratu z vězení v květnu 1945 byl jednatelem KSČ v Chrudimi. V letech 1945-1947 vystudoval dvouletou státní knihovnickou školu. Knihovnické odd. Zemské rady osvětové připomnělo místnímu národnímu výboru v Chebu, že ve městech nad 10 000 obyvatel má funkci knihovníka vykonávat osoba s nejméně středoškolským vzděláním a s vykonanou státní knihovnickou zkouškou. K 1. 9. 1947 se městským knihovníkem v Chebu stal Doucha. Přišel do neutěšené situace. Všechny prostory od sklepa až po půdu byly přeplněny německými knihami jednak původní knihovny, ale hlavně konfiskáty z bytů a pracoven dřívějších obyvatel města. Jednalo se přibližně o 75 tisíc svazků. Knihovní fond vlastní městské knihovny zabíral jeden regál, v přírůstkovém seznamu bylo popsáno jen pár stránek, nakoupené a darované knihy byly v balících nezpracované, katalogy žádné. V půjčovně se čtenářům podávaly knihy okénkem. Po roce byla přijata do knihovny i Douchova manželka jako „výpomocná síla na okamžitou potřebu“. Zásluhou manželů Douchových prošla knihovna velmi rychlým vývojem.
Za Douchova vedení patřila od r. 1954 k vzorným lidovým knihovnám v republice. Knihovně se soustavně a obětavě věnoval 27 let. Patřil k výrazným osobnostem západočeského knihovnictví. V r. 1974 byl z politických důvodů z funkce odvolán. Z knihovny odešel na vlastní žádost k 31. 12. 1974 po 27 letech práce pro chebské čtenáře. Karel Doucha se svou manželkou Clotildou se celý život snažil knihovnám a knihovnictví prospět nejen v rámci okresu, ale i kraje (chebská knihovna působila jako krajská v letech 1957 - 1960), spolupracoval na vydávání Zpravodaje západočeských knihovníků, při doškolování pracovníků knihoven jiných okresů působil v kursech, na přednáškách, pořádal pro knihovníky zájezdy do jiných knihoven. Byl nositelem vojenského vyznamenání a Pamětní medaile města Chebu. Zemřel 3. dubna 1979 v Chebu. Karlu Douchovi a Clotildě Douchové byla v r. 2004 udělena Cena českých knihovníků, Karlu Douchovi In memoriam.
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2004 (In memoriam))
Za zásluhy o výstavbu (1963)
Pamětní medaile města Chebu
čestné uznání Ministerstva školství a kultury (1958)
Další info URLSKIP (Karel Doucha)
URLBulletin SKIP, 2006, č. 4 (Karel Doucha)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000144.htm ]