NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Ježková, Naděžda, 1922-2003
Církevní jméno Kasalická, Naděžda, 1922-2003
Odkaz. forma Ježková, Naďa, 1922-2003
Narození 18. června 1922, Jičín (okr. Jičín)
Úmrtí 1. září 2003, Turnov (okr. Semily)
Místo působení Jičín (okr. Jičín) - Veřejná městská knihovna (1944-1945)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Krajská odborová rada v Praze (1949-1950)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Klub čtenářů při Krajské lidové knihovně v Ostravě (1951-1952)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Státní vědecká knihovna v Ostravě (nyní Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) (1954-1958)
Ostrava (okr. Ostrava-město) - Krajská knihovna v Ostravě (nyní Knihovna města Ostravy) (1958-1964, 1965-1976)
Karviná (okr. Karviná) - Okresní knihovna v Karviné (nyní Regionální knihovna Karviná) (1964-1965)

Biografická pozn. Narozena 18. 6. 1922 v Jičíně, zemřela 1. 9. 2003. PhDr., knihovnice, ředitelka Krajské knihovny v Ostravě, práce v oboru.
Źivotopis Narodila se 18. června 1922 v Jičíně jako Naděžda Kasalická. Otec byl voják z povolání. Od roku 1933 docházela do městského dívčího reálného gymnasia Charlotty G. Masarykové v Praze I. V letech 1942-1944 navštěvovala Knihovnickou školu v Praze a v srpnu 1944 složila odbornou zkoušku. Zároveň pracovala jako pomocná technická síla u zubní lékařky a poté jako městská knihovnice v Jičíně. V letech 1945 až 1949 studovala slovanské literatury a psychologii na FF UK a vypracovala disertaci o Josefu Knapovi. V období 1949-1950 pracovala jako knihovnice na Krajské odborové radě v Praze. Po přechodu do Ostravy působila opět na KOR jako referentka na kulturním odboru, ale hledala uplatnění v knihovnictví. V letech 1951-1952 pracovala v Klubu čtenářů při Krajské lidové knihovně v Ostravě. Od r. 1954 zastávala vedoucí funkce ve Státní vědecké knihovně v Ostravě (poradna pro čtenáře, vedoucí odd. služeb čtenářům, zástupkyně ředitele). Od r. 1958 vedla metodické odd. Krajské knihovny v Ostravě. Zde působila až do r. 1964, kdy se stala na dva roky ředitelkou Okresní knihovny v Karviné. Vrátila se do Krajské knihovny v Ostravě, nejdříve opět jako vedoucí metodického oddělení, brzy se stala ředitelkou. Tuto funkci zastávala až do r. 1971, kdy byla z politických důvodů odvolána. Poté pracovala jako řadová knihovnice až do odchodu do důchodu v roce 1976. Léta ovlivňovala rozvoj knihoven a knihovnictví zejména na severní Moravě. Orientovala se na knihovnické a informační služby knihoven, na oblast řízení knihoven a knihovnictví, vč. metodické činnosti. V šedesátých letech byla spoluautorkou koncepce regionálního systému veřejných knihoven Severomoravského kraje.
Charakteristický byl její zájem o výchovu a vzdělávání mladých pracovníků knihoven, angažovala se při zřizování konzultačních středisek středoškolského i vysokoškolského vzdělávání pro knihovníky na severní Moravě. Její zásluhou se rozvíjely rozsáhlé kontakty s knihovníky na Slovensku, v Polsku a Německu. Pracovala v aktivech a poradních orgánech státní správy na regionální i centrální úrovni, orientovaných na oblast knihoven a knihovnictví. Publikovala v odborných knihovnických časopisech (Čtenář, Knihovna, Z knihovnické praxe, Bulletin SKIP). Celý život se angažovala ve spolkové činnosti. Přihlášku do Svazu českých knihovníků vyplnila v říjnu 1945. Tehdy uvedla, že psala do Studentského časopisu, Besed, Úhoru, Lidových novin, Ostravského Českého Slova a příspěvky podpisovala šifrou nk a Kas. Již jako mladá absolventka knihovnictví z popudu J. Ziky zorganizovala svůj ročník, aby se účastnil zahajovací schůze obnoveného předválečného Spolku českých knihovníků. Aktivní byla v r. 1968, kdy se zakládal SKIP, angažovala se tehdy za Severomoravský kraj. Vítala jeho obnovení v r. 1990. Organizovala řadu regionálních i celostátních setkání knihovníků-seniorů. nd.
Medaile a ocenění Cena českých knihovníků (2001)
Další info URLSKIP (Naděžda Ježková)
URLBulletin SKIP, 2012, č. 1 (Dr. Naděžda Ježková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000151.htm ]