NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Jirkovská, Věra, 1910-2002
Církevní jméno Hofmannová, Věra, 1910-2002
Odkaz. forma Jirkovská, V., 1910-2002
Irkovska, Vera, 1910-2002
Narození 8. května 1910, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí . 2002
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1936-1976)

Biografická pozn. Narozena 8.5.1910 v Praze, zemřela v roce 2002. PhDr., knihovnice, publikace v oboru.
Źivotopis Narodila se 8. května 1910 v Praze jako Věra Hofmannová do úřednické rodiny. V letech 1921 až 1929 docházela na reálné gymnázium Krásnohorská v Praze II. Po maturitě, kterou složila v červnu 1929, se zapsala na Filozofickou fakultu UK, po dvou letech z ní přešla na Lékařskou fakultu UK, ale hned v dalším roce se vrátila zpět na Filozofickou fakultu UK a v letech 1931 až 1933 na ní absolvovala dvouleté knihovnické kurzy. V červnu 1937 byla promována na doktorku filozofie, když složila rigoróza ze slovanské a románské filologie a vypracovala disertaci Jmenné skloňování v české literatuře od roku 1848 do doby nejnovější. V roce 1935 nastoupila jako stipendistka Akce pro nezaměstnanou inteligenci do Slovanského semináře Filozofické fakulty v Praze, kde se zabývala bibliografickou prací. V lednu 1936 byla přijata do Národní a universitní knihovny jako stipendistka Akce pro nezaměstnanou inteligenci, v roce 1943 byla zařazena mezi smluvní zaměstnance. Pro německé vedení knihovny byla nepřijatelná a byla přinucena pobírat středoškolský plat místo vysokoškolského. V roce 1945 vstoupila do KSČ. V říjnu 1945 a listopadu 1945 třídila konfiskáty na zámku v Mimoni, distribuovala americké a anglické vědecké časopisy pro vysoké školy. Za svého téměř čtyřicetiletého působení prošla různými odděleními pražské knihovny - oddělení rukopisů, doplňování, věcného zpracování, jmenné katalogizace Universitní knihovny, kde zpracovávala marxisticko-leninskou literaturu, oddělení studijní a výzkumné Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví (ÚVMKK).
Byla členkou redakce Novinek knihovnické literatury. Většinou působila ve vedoucích funkcích, např. v roce 1948 vedla čítárnu časopisů a měla na starost zahraniční časopisy, od října 1956 byla vedoucí oddělení zpracování literatury, v roce 1961 působila jako vedoucí odboru doplňování a zpracování literatury Universitní knihovny. Jako zástupce ředitele Universitní knihovny od roku 1965 pečovala zároveň o zpracování literatury a soustavu katalogů. Věnovala pozornost racionalizačním opatřením ke zrychlení linky zpracování. V říjnu 1968 přešla jako hlavní knihovník do ÚVMKK a v říjnu 1970 byla pověřena výkonem funkce ředitele ÚVMKK, v lednu 1974 byla jmenována vedoucí sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví a náměstkyní ředitele SK ČSR. Na konci června 1976 odešla do důchodu, ale v knihovně i poté vykonávala různé práce jako pracující důchodce. Zemřela v roce 2002.
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva školství a kultury za dlouholetou a úspěšnou kulturní a osvětovou činnost (1965)
vzorný pracovník kultury (1972)
zasloužilý pracovník kultury (1975)
čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)
vyznamenání k 25. výročí osvobození (1970)
čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
čestné uznání ministerstva kultury ČSR za záslužnou kulturně politickou činnost (1975)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000152.htm ]