NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kneidl, Pravoslav, 1927-2003
Narození 12. ledna 1927, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 4. listopadu 2003, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1952-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Knihovna Národního muzea (1955-1964)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1964-1992)

Biografická pozn. Narozen 12.1.1927 v Praze, zemřel 4.11. 2003 v Praze. PhDr., ředitel knihovny Památníku národního písemnictví. Práce v oboru a v oblasti teatrologie.
Źivotopis Vysokoškolská studia na Filozofické fakultě UK, která zahájil v roce 1946, ukončil v r. 1953 doktorátem. Nastoupil do nově zřizovaného muzea české literatury – Památníku národního písemnictví, aby se tu podílel na zpracování starých klášterních svozových knihoven. Úkolem bylo základní roztřídění: oddělit rukopisy, prvotisky, vzácné tisky a bohemika. V letech 1955-1964 pracoval v knihovně Národního muzea jako knihovník a později jako vedoucí odd. zámeckých knihoven. Budoval také souborný katalog těchto knihoven. Poté nastoupil na dobu 10 let jako vedoucí Strahovské knihovny Památníku národního písemnictví. Od roku 1965 byl sekretářem poroty soutěže Nejkrásnější kniha roku. V letech 1967-1969 se stal zástupcem ředitele této instituce, z níž pak musel na čas odejít. V letech 1990-1992 se stal ředitelem Památníku. Odborně vedl síť zámeckých knihoven, řídil budování Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou, později pak rozšiřování expozice této instituce a instalaci řady významných výstav v prostorách muzea. V této výstavní činnosti pokračoval jako vedoucí knihovny Památníku národního písemnictví a jako ředitel Památníku. Jeho bibliografie obsahuje více než 20 knižně vydaných děl. Kromě výstavních katalogů vyšla jeho bohatě ilustrovaná práce Česká grafika v ilustracích letáků a písniček (1988). Dějinám knihy se věnoval v publikaci – Z historie evropské knihy (1989), svým podílem obohatil soubornou publikaci Česká kniha v proměnách staletí (M. Bohatcová …1990).
Jeho kapitola Přehled novověkých dějin českých a moravských knihoven je obsažena v knize Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin (Cejpek, J. – Hlaváček, I. – Kneidl, P. 1998). Vykonával rozsáhlou redakční činnost, nejvýznamnější bylo redigování 21 svazků sborníku Strahovská knihovna. V r. 1990 byl přizván, aby jako externí učitel přednášel v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK výběrové přednášky knihovědného zaměření. Byl znalcem nejen rukopisů, starých a vzácných tisků, ale i tisků krásných. Zasloužil se o vznik soutěže o nejkrásnější knihu roku a když byla později zrušena, zasadil se o její obnovení. Byl členem Spolku českých bibliofilů, v letech 1995-2003 jeho předsedou. Měl významný podíl na ediční činnosti spolku, sám připravil vydání řady hodnotných bibliofilských tisků.nd.
Další info URLWikipedie (Pravoslav Kneidl)
URLPravoslav Kneidl (1927-2003) (Bulletin SKIP, 2005, číslo 3)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000155.htm ]