NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Knoll, Adolf, 1954-
Narození 23. března 1954, Náchod (okr. Náchod)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR) (1979-)

Biografická pozn. Narozen 23. 3. 1954 v Náchodě. Mgr., tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Národní knihovny, práce z oboru knihovnictví, práce o digitalizaci starých tisků.
Źivotopis Do r. 1974 žil v Hronově, po maturitě na náchodském (t. č. Jiráskově) gymnáziu studoval na ČVUT – fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Brzy ji opustil a pracoval jako vychovatel na základní škole v Náchodě-Babí. V r. 1974 byl přijat na FF UK obor francouzština-rumunština. V rámci školských dohod vystudoval rumunskou a francouzskou filologii na Univerzitě Babeş-Bolyai v Kluži-Napoca a na Univerzitě v Bukurešti, kde promoval obhajobou diplomové práce, zaměřené na dílo Franze Kafky a Alberta Camuse, na katedře historie literatury a literární komparatistiky. Od r. 1979 pracuje v Národní knihovně ČR. V letech 1983-85 při zaměstnání absolvoval postgraduální studium knihovnictví a vědeckých informací na FF UK. Začínal v oddělení doplňování zahraniční literatury, které poté vedl v letech 1985 – 89, když krátce předtím pracoval v oddělení jmenné katalogizace v r. 1989 krátce působil jako vědecký tajemník a od prosince 1989 do dubna 1990, do jmenování nového ředitele, byl jako takový pověřen řízením knihovny. Poté se ve funkci náměstka ředitele postupně zabýval ochranou fondů, knihovnickými procesy a vědeckotechnickým rozvojem. V r. 2004 byl jmenován ředitelem pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy, od r. 2012 je tajemníkem pro tuto oblast. V letech 1990 – 2010 byl statutárním zástupcem (generálního) ředitele Národní knihovny ČR. Ve druhé polovině 80. let byl řešitelem výzkumného úkolu automatizovaného systému zpracování fondů, byl spoluautorem prvního elektronického katalogizačního formátu v ČR, prokázal využití národní bibliografie pro katalogizaci v knihovnách a spustil první modelovou linku automatizovaného zpracování fondů. Od r. 1992 se věnoval otázkám digitalizace knihovních sbírek.
V oblasti digitalizace získal renomé světově uznávaného odborníka. V r. 1996 se stal členem subkomise pro technologii programu UNESCO Paměť světa, ve které působí dodnes. V letech 1997 – 2000 byl také členem Mezinárodního poradního výboru tohoto programu. Od r. 1997 je řešitelem a spoluřešitelem řady národních a evropských projektů výzkumu a vývoje. Podílel se na mnoha funkčních řešeních v oblasti digitálního zpřístupňování sbírek, počátkem 21. století se mj. zabýval novými technologiemi digitálního obrazu a je mj. i autorem několika komplexních formátů pro popis a strukturování digitálních dokumentů (periodik a moderních monografií) tyto formáty (schémata XML) byly používány jako de facto národní standard od r. 2003 po téměř deset let. Díky odborným a jazykovým znalostem působil řadu let jako expert, podílel se např. na zpracování manuálu UNESCO a FAO o digitalizaci, v r. 1996 byl členem ad hoc pracovní skupiny Evropské komise pro spolupráci knihoven západní a východní Evropy. S jeho zaměřením souvisí bohatá publikační, přednášková a školící činnost. V průběhu 90. let zastupoval několikrát Českou republiku na jednáních Rady Všeobecného informačního programu UNESCO. Především z pověření Open Society Fund v letech 2002 - 2005 provedl základní školení o digitalizaci v Lotyšsku (2x), Litvě, Mongolsku, Kazachstánu, Moldávii, na Ukrajině, v Srbsku a Černé Hoře v letech 2003 – 2010 také takřka dvě desítky obdobných školení v České republice. Rozhodujícím způsobem se podílel na tom, že se Národní knihovna v r. 2005 stala první nositelkou prestižní světové Ceny UNESCO – Jikji (Paměť světa). V roce 2005 mu byla na konferenci Knihovny současnosti udělena čestná cena Medaile Z. V. Tobolky.
V letech 2006 - 2009 byl členem poradního orgánu evropské komisařky pro informační společnost a média, tzv. Vysoké komise expertů v oblasti digitálních knihoven (High Level Expert Group of Digital Libraries). V lednu 2007 se stal prvním držitelem Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury, konkrétně za přínos k zapojení České republiky do mezinárodních programů v oblasti kultury, zejména digitalizace písemného kulturního dědictví. V letech 2004 – 2010 zastupoval Národní knihovnu ČR na jednáních Konference ředitelů evropských národních knihoven CENL a Konference ředitelů národních knihoven CDNL. Od r. 2009 je členem Řídící rady Evropské knihovny TEL, od r. 2012 pak členem Rady pro e-infrastrukturu CESNET. Od r. 2013 je opět členem Mezinárodního poradního výboru programu Paměť světa UNESCO, od téhož roku je také členem vědecké rady francouzského grantového programu digitálního zpřístupnění historických fondů Biblissima. Jeho aktivita v oblasti mezinárodní spolupráce byla oceněna čestnými uznáními, udělenými Národní knihovnou Rumunska (2008 a 2010) a pobočkou Rumunské akademie věd v Kluži-Napoca (2010) v 90. letech byl rovněž členem vědecké rady Slovenské národní knihovny v Martině a od r. 2008 byl členem vědecké rady Národní knihovny Lotyšska. Znalost cizích jazyků: ruština, rumunština, angličtina, francouzština španělština, němčina pasivně italština Záliby: letecké modelářství (člen Modelklubu Lipence).
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2005)
Cena Ministerstva kultury ČR za přínos k rozvoji české kultury (2007)
Zvláštní Cena Magnesia Litera za přínos české knižní kultuře (2023)
Další info URLKnihovnicko-informační zpravodaj U nás
URLWikipedie (Adolf Knoll)
URLMgr. Adolf Knoll
URLJako první jsme digitalizovali románský Sedlecký antifonář. Byla polovina 90. let, internet nabíral na rychlosti, říká knihovník Adolf Knoll (Český rozhlas)
URLAdolf Knoll - ad multos annos (Knihovna (knihovnická revue))

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000156.htm ]