NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Křivinková, Julie, 1908-1996
Církevní jméno Čuprová, Julie, 1908-1996
Narození 8. srpna 1908, Brno (okr. Brno-město)
Úmrtí 10. dubna 1996, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný ústav tuberkulózy v Praze (1954-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní lékařská knihovna (nyní Národní lékařská knihovna) (1958-1976)

Biografická pozn. Narozena 8. 8. 1908 v Brně, zemřela 10. 4. 1996. Knihovnice v resortu zdravotnictví, stati v knihovnickém tisku, redaktorka Zdravotnické dokumentace.
Źivotopis Po zkušenostech z Výzkumného ústavu tuberkulózy v Praze, kam nastoupila jako knihovnice a dokumentalistka v roce 1954, pracovala v letech 1958-1976 v nynější Národní lékařské knihovně v Praze. Jejím cílem byla konsolidace institucionální základny lékařského knihovnictví, budování systému vědeckých lékařských informací, vytvoření vazeb spolupráce mezi zdravotnickými knihovnami. Byla spoluzakladatelkou knihovnické a bibliograficko-informační služby ve zdravotnických zařízeních. Sledovala cíl – optimální informační zajištění diferencovaných skupin uživatelů. Zavedla osvědčené formy výchovy a dalšího vzdělávání pro různé kategorie pracovníků v dané oblasti. Je autorkou několika knihovnických publikací: Příručkou pro pracovníky odborných knihoven a knihoven pro nemocné ve zdravotnických zařízeních bylo Knihovnické minimum (1963), přehled o činnosti odborných knihoven podala práce Zdravotnické knihovny v zařízeních spravovaných národními výbory v r. 1968 (1969), jako doporučující soupis pro další vzdělávání a pomaturitní speciální studium sloužila bibliografie Knihy a časopisy pro střední zdravotnické pracovníky (1973). Napsala četné studie a články do našich i zahraničních odborných časopisů. Byla členkou redakční rady časopisu Čtenář a do r. 1971 odbornou redaktorkou 18 ročníků časopisu Zdravotnická dokumentace. Zaujala svými články o zdravotnickém i veřejném knihovnictví ve skandinávských zemích, s nímž měla možnost se osobně seznámit. Referovala o zdravotnickém knihovnictví v USA, Velké Británii a Francii. Věnovala se knihovním službám pro zdravotně postižené. Vykonávala i přednáškovou činnost. Byla členkou několika komisí celostátního i republikového významu. Byla přizvávána jako poradce k řešení otázek koncepčního charakteru.
Aktivně působila v poradních orgánech VTI, byla členkou ústavní rady ÚVLI. Poskytovala metodickou pomoc odborným lékařským knihovnám ve slovenských výzkumných ústavech národního zdraví v letech 1958-1968, od r. 1963 v součinnosti se Slovenskou lékařskou knihovnou. Slovenská lékařská společnost jí udělila pamětní medaili za dlouholeté a mimořádné zásluhy o rozvoj vědeckých zdravotnických informací v ČSSR. Od roku 1961 pracovala v ÚKR. nd Bibliografiie jejích prací vyšla ve Zdrav. dokumentaci, 17, 1978, č. 3-4, s. 127-129, 1983, č. 3-4, s. 131-137, 1988, č. 1-2, s. 5-8.
Medaile a ocenění Pamětní medaile za dlouholeté a mimořádné zásluhy o rozvoj vědeckých zdravotnických informací v ČSSR
Další info URLEncyklopedie města Brna (Julie Křivinková)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000159.htm ]