NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Křížek, Otto, 1884-1971
Narození 12. června 1884, Telč (okr. Jihlava)
Úmrtí 17. října 1971, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanská knihovna Ministerstva zahraničních věcí (nyní Národní knihovna ČR) (1928-1938)

Biografická pozn. Narozen 12 .6. 1884 v Telči, zemřel 17.10.1971 v Praze. JUDr., PhDr., diplomat, knihovník, ředitel Slovanské knihovny, roční zprávy o činnosti Slovanské knihovny.
Źivotopis Vystudoval gymnázium v Sarajevě, filozofickou a právnickou fakultu v Praze. Ve 20. letech 20. století působil v diplomatických službách v USA a jinde. V r. 1928 nastoupil do Slovanské knihovny jako její přednosta. Splňoval předpoklady rozsáhlých jazykových znalostí a přehledu o kulturním a hospodářském životě slovanských národů. Musel zvládnout náročný úkol – přesun statisícové knihovny do nových prostor Klementina. Dosavadní umístění v Letohrádku v Královské oboře už bylo zcela nedostatečné, mnoho knih bylo v bednách. Na daných základech se snažil vybudovat opravdovou Slovanskou knihovnu, která se jeho příchodem intenzívně rozvíjela. Sám připravoval směrnice pro obsahové a technické uspořádání slovanských odd. Musel řešit vztah k Národní a univerzitní knihovně. V r. 1929 vstoupil v platnost Služební řád Slovanské knihovny a Instrukce o značkování. Podle těchto předpisů byl založen místní seznam vlastní Křížkovy soustavy. V katalogizaci se postupovalo od katalogů (jmenných a věcných) jednotlivých odd. k abecednímu katalogu celé knihovny. Půjčovní a čítárenské služby byly upraveny novým Knihovním řádem. R. 1930 byl vytvořen zvláštní oddíl Dostojevskijana jako součást ruského odd., které byly schváleny MZV a výborem společnosti Dostojevského. Slovanskou komisí byly doplněny a schváleny Směrnice pro doplňování Slovanské knihovny MZV. Komise neměla námitek proti zavedení desetinného třídění bruselské redakce, jak knihovna navrhla. Zkatalogizovat celou knihovnu se jevilo dlouhodobé a personálně náročné. Proto bylo rozhodnuto přednostně katalogizovat nejnovější literaturu. Knihovna rostla a bylo nutné ji rozšířit. V r. 1935 byla provedena adaptace a některá odd. se přestěhovala.
Veškeré podnikání mladé a svým způsobem jedinečné knihovny bylo starostí O. Křížka. Jako ředitel zde působil do r. 1938. Překládal z ruštiny a přispíval odbornými slavistickými a knihovnickými články do řady časopisů a sborníků. V letech 1956 až 1958 pracoval ve Slovanské knihovně na smlouvu o dílo a pomáhal obnovit přerušené vzájemné styky s Jugoslávií a Západem.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000160.htm ]