NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Kuba, Jaroslav, 1903-1976
Narození 29. prosince 1903, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Úmrtí 22. června 1976, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní studijní knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1950-1970)

Biografická pozn. Narozen 29. 12. 1903 v Plzni, zemřel 22. 6. 1976 v Plzni. Ředitel Státní vědecké knihovny v Plzni, pedagog, publikace v oboru.
Źivotopis Narodil se 29. prosince 1903 v Plzni, kde jeho otec pracoval jako úředník na dráze. Gymnázium vystudoval v Domažlicích. Původně byl učitelem na školách na Plzeňsku a v Prachaticích. V roce 1929 získal odbornou učitelskou způsobilost pro přírodní vědy a v roce 1940 uspěl v inspektorské zkoušce. V roce 1946 absolvoval státní knihovnický kurz. V roce 1928 převzal funkci tajemníka inspektora státních škol a knihovníka Státní obvodové knihovny v Sušici. V letech 1937 a 1938 pracoval na inspektorátu státních škol v Prachaticích. V roce 1939 se stal tajemníkem okresního školského výboru v Českých Budějovicích, v roce 1942 přešel do funkce okresního školního inspektora v Třeboni, později v tom roce v Českých Budějovicích. V roce 1945 se dostal do funkce okresního knihovnického inspektora v Plzni, přičinil se o obnovení práce knihoven a jejich rozvoj. Měl podíl na koordinaci knihovnické práce v západních Čechách. V letech 1946 až 1950 uspořádal 150 krátkodobých knihovnických kurzů. V roce 1950 byl pověřen vedením právě založené Státní vědecké knihovny v Plzni. Od roku 1951 redigoval časopis Novinky Státní vědecké knihovny Plzeň a od roku 1954 edici Na pomoc čtenářům a knihovníkům. Po pětileté adaptaci (1953-1958) budovy bývalého gymnázia a kláštera u sv. Anny byla knihovna v roce 1959 otevřena veřejnosti. Byla to tehdy jedna z nejlépe umístěných a nejúčelněji zařízených vědeckých knihoven. Kubovým přičiněním byla vybavena ve své době nejmodernější technikou jako byla potrubní pošta, dopravník knih, moderně zařízená fotodílna a knihařská dílna, kde se prováděly i restaurátorské zásahy na starých tiscích.
Koordinoval požadavky z celého kraje na získávání literatury z dovozu. Aby byl zajištěn co nejširší výběr a sortiment, byl ve styku s vysokými školami, závody a ústavy. Zřídil oddělení technické literatury, kde si zájemci mohli projít i patentové spisy a normy. V roce 1965 bylo v knihovně vytvořeno oblastní středisko patentové literatury s mnoha uživateli z celého regionu. Zavedl nové pracovní postupy, které zrychlily zpracování knih. Sovětské BBK nahradil mezinárodním desetinným tříděním. Velký význam přikládal službám čtenářům, dbal o jejich kvalitu, byla použita nová výpůjční technika. Zasadil se o organizování knihovnických kurzů pro pracovníky z jiných oborů, a to nejen pro pracovníky SVK, ale i pro budoucí knihovníky z celých západních Čech. Jeho zásluhou bylo při SVK v r. 1964 otevřeno konzultační středisko Střední knihovnické školy v Praze. Od roku 1960 byl členem Ústřední knihovnické rady a pracoval v sekci vědeckých knihoven a sekci technických knihoven. Od roku 1962 předsedal Krajské knihovnické radě v Plzni. Přispíval do odborného i denního tisku (publikoval i pod šifrou Ku), spolupracoval s rozhlasem, přednášel. V dubnu 1970 byl v rámci „normalizace kulturního života města Plzně“ z funkce ředitele odvolán. Odešel do ústraní a zemřel 22. června 1976 v Plzni. nd
Medaile a ocenění čestné uznání ministra školství a kultury (1965)
Další info URLMatriční záznam o narození a křtu

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000161.htm ]