NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Lukeš, Evžen, 1925-2017
Narození 11. září 1925, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 18. září 2017, Mělník (okr. Mělník)
Místo působení Kutná Hora (okr. Kutná Hora) - Veřejná lidová knihovna (1946)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Slovanský seminář (1947-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Sukova knihovna (1949-1950)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1953-1959)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1959-1971)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Uměleckoprůmyslové museum (1971-1990)

Biografická pozn. Narozen 11. 9. 1925 v Praze, zemřel 18. 9. 2017 v Mělníku. PhDr., knihovník, literární historik se specializací na slovenskou literaturu. Práce v oboru, překladatel ze slovenštiny.
Źivotopis Narodil se 11. září 1925 v Praze. Otec byl typografem ve Státní tiskárně. Po maturitě, kterou složil v roce 1944 na reálném gymnáziu v Praze XII, Lobkovické náměstí, byl nuceně nasazen jako soustružník ve vršovické továrně ETA. Studium FF UK zahájil letním semestrem 1945, absolutoria dosáhl v roce 1949. Doktorát získal v roce 1971. Při studiu na fakultě absolvoval i Státní knihovnickou školu (1945-1947). Jako student se účastnil ustavujícího sjezdu Svazu čs. knihovníků (1945). Během studia si přivydělával v srpnu 1946 ve Veřejné lidové knihovně v Kutné Hoře, od dubna 1947 v knihovně Slovanského seminář KU Praha, od září 1949 v Sukově knihovně. Od srpna 1950 pracoval v DVM Šternberk Slaný, od srpna 1952 v pobočce DVM Veselí, Soběslav. Do Národní knihovny nastoupil v roce 1953. Staral se o doplňování a věcnou katalogizaci, pracoval v redakci Bibliografického katalogu. V roce 1955 byl dočasně ústředním metodikem v ÚVMKK. V r. 1957 převzal vedení retrospektivní bibliografie. Inicioval kontakty s Maticí slovenskou, která se tehdy měnila v ústřední bibliografické pracoviště. Od května 1959 vedl oddělení akvizice a katalogizace ve Státní pedagogické knihovně Komenského a intenzívně se podílel na budování sítě školních knihoven. Měl podíl na organizaci kurzů pro knihovníky odborových knihoven. V roce 1960 dálkově vystudoval obor knihovnictví na Filologické fakultě, když obhájil diplomovou práci K organizaci bibliografické práce Národní knihovny v Praze v letech jejího osamostatnění. V dubnu 1971 složil rigorózní zkoušky. Z pedagogické knihovny přešel na místo ředitele Knihovny Uměleckoprůmyslového muzea (1971-1990).
V jeho éře byl dobudován depozitář v Chvatěrubech u Kladrub. Vznikla neformální síť knihoven zaměřených na výtvarnou literaturu. Účastnil se ustavení a dalšího fungování muzejních knihoven. Soustředil se na retrospektivní doplňování fondů z antikvariátů a na mezinárodní knižní výměnu. Podporoval aktivitu tvůrců umělecké knižní vazby. Jako důchodce vypomáhal v knihovně Nejvyššího kontrolního úřadu (1995-2000) a Knihovně Památníku národního písemnictví (2000-2002). Z jeho bibliografických prací: Slovenská literatura pro děti a mládež v českých překladech a edicích (1963) a bibliografii slovenské části Typového katalogu pro lidové knihovny (1960-1966). Různým nakladatelstvím byly určeny jeho lektorské posudky a ediční návrhy. Jeho lektorství bylo na vysoké úrovni. Působil v redakčních radách časopisů Slovesná věda, Knihovna a Čtenář. Překládal ze slovenské literatury, mnoho práce vykonal na poli česko-slovenské vzájemnosti. Obsáhlá je jeho činnost pedagogická. Od r. 1959 externě učil na Střední knihovnické škole v Praze, předsedal u maturit na její plzeňské pobočce. Léta úzce spolupracoval s katedrou knihovnictví, po r. 1990 externě přednášel na ÚVIK UK. Byl pověřován vedením a oponenturou mnoha diplomových prací. V letech 1969-1970 spoluorganizoval založení SKIP a už před listopadem 1989 připravoval obnovení SKIP. Znovu spoluorganizoval ustavující sjezd (1990) a pracoval ve výboru. V roce 2000 získal za celoživotní práci Medaili Z.V. Tobolky. nd
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2000)
Další info URLKnihovník Evžen Lukeš (Čtenář, 2005, č. 10, s. 337-338)
URLHOUŠKOVÁ, Zlata. PhDr. Evžen Lukeš (11. září 1925 - 18. září 2017). Bulletin SKIP, 2018, 27(1)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000164.htm ]