NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mahen, Jiří, 1882-1939
Církevní jméno Maheu, 1882-1939
Prosper, 1882-1939
Richardson, 1882-1939
Zelená maska, 1882-1939
Červená maska, 1882-1939
Vančura, Antonín, 1882-1939
Andělíček, Ladislav, 1882-1939
Batler, Mahatma, 1882-1939
Chadraba, Jan, 1882-1939
Dubský, Antonín, 1882-1939
Dubský, J., 1882-1939
Had, Ivan, 1882-1939
Lang, H., 1882-1939
Lipan, František, 1882-1939
Musil, Josef, 1882-1939
Mužík, Karel, 1882-1939
Sequens, Jiří, 1882-1939
Skála, J., 1882-1939
Smetana, Joe, 1882-1939
Stodola, Pavel, 1882-1939
Urbánek, Kamil, 1882-1939
Vrána, Jaroslav, 1882-1939
Výborný, Jaromír, 1882-1939
Zamazal, Josef, 1882-1939
Narození 12. prosince 1882, Čáslav (okr. Kutná Hora)
Úmrtí 22. května 1939, Brno (okr. Brno-město)
Místo působení Brno (okr. Brno-město) - Veřejná knihovna města Brna (nyní Knihovna Jiřího Mahena v Brně) (1921-1939)

Biografická pozn. Narozen 12. 12. 1882 v Čáslavi, zemřel 22. 5. 1939 v Brně. Středoškolský profesor, redaktor, dramaturg, ředitel městské brněnské knihovny. Beletrista, básník, dramatik, kulturní pracovník.
Źivotopis Gymnázium absolvoval v Čáslavi a Mladé Boleslavi (1897-1902), na FF UK studoval obor čeština-němčina (1902-1907). Po několika letech výuky v Hodoníně a v Přerově v r. 1910 trvale přesídlil do Brna a stal se redaktorem Lidových novin. Od r. 1918 působil jako dramaturg (zprvu i jako režisér) činohry českého divadla v Brně. V r. 1919 přešel do redakce nově založeného brněnského republikánského deníku Svoboda. Knihovní rada ho 29. 11. 1920 vybrala jako knihovníka pro velké Brno, obecní zastupitelstvo to schválilo 5. 1. 1921 a Ministerstvo školství 24.1.1921 s podmínkou, že své vzdělání doplní po stránce odborné. Později dostal patrně dispens od zkoušky. Mahen přijal tři zásady knihovnické práce: odbornost, knihovna jako živé kulturní středisko, promyšlené plánování. Po dvouleté přípravě zahájila v listopadu 1922 brněnská městská knihovna svou činnost. Mahen se zabýval koncepčními a organizačními úkoly, hledal místo veřejných knihoven mezi všemi typy knihoven působícími v Brně. Vykonával i každodenní odbornou práci, byl jedním z našich prvních propagátorů předmětového katalogu. V r. 1928 organizoval náročnou revizi fondů, což byla hluboká analýza, návazná na výpůjční protokol a studium struktury a frekvence výpůjček. Praktické zkušenosti a poznatky zevšeobecnil v publikační činnosti. V Knížce o čtení praktickém (1924) dal poprvé do souvislosti činnost veřejných knihoven a techniku duševní práce. Poskytl rady jak číst, jak zpracovávat četbu. Svou esejistickou formou se Knížka vymyká tehdejší odborné literatuře. Svérázné druhy literatury představují jeho knihovnické pohádky (1926), které pod pseudonymem Zelená maska uveřejnil v Rozpravách Aventina.
Jsou napsány neobvyklou formou satirických črt zredukovaných až na aforismy. Na plakátě Braňte knihu! doprovodil kresby Josefa Lady svými vtipnými verši. Angažoval se v přednáškové činnosti na kurzech, instruktážích a knihovnických shromážděních. Po projevech dualismu ve Spolku československých knihovníků a jejich přátel, kdy na jedné straně stáli knihovníci knihoven vědeckých a odborných a na druhé straně knihovníci veřejných knihoven, inicioval založení Spolku veřejných obecních knihovníků (SVOK založen 16.1. 1927) a stal se jeho předsedou. SVOK byl pro něj nová základna pro další činnost. První veřejný čin spolku iniciovaný Mahenem byla anketa o veřejných knihovnách, jejíž výsledky vyšly knižně pod názvem Knihovna jako instituce národní (1928). Knihovníci skryti anonymitou se v anketě vyjadřovali kriticky, toužili po změně. Anketa byla apelem pro další rozvoj veřejného knihovnictví. Mahena ale zklamala, čekal od ní víc. Prožil sérii zklamání, viděl, že snaha dvou knihovnických spolků nepřináší výsledky, proto se zapojil do hnutí za jejich sjednocení. Na ustavující schůzi Ústředního spolku čsl. knihovníků (6. 6. 1935) byl zvolen prvním místopředsedou. Již velmi nemocný se zúčastnil XII. sjezdu čsl. knihovníků a knihovnického shromáždění v Padolí u Veřovic. Na tzv. druhém Padolí v r. 1938 cítil, že je to jeho rozloučení s knihovnickým světem. 22. 5. 1939 spáchal sebevraždu. Jeho výboje, pokusnictví, neustálé hledání nových postupů, jeho nasazení je stále inspirativní. Poválečná generace se k němu živě hlásila. Mahen byl jednou z vůdčích osobností moravské kultury.
Psal poezii i prózu, byl autorem dramat. Jeho působení novinářské, zaměřené ke kulturně politickým otázkám, jeho organizátorská, mnohostranná osvětová a výchovná práce byla pro moravský kulturní život velkým přínosem. Lit.: LČL. Sv. 3. 2000. – Literární Morava. 2002. – Mahenovi. 1933. – Bulletin SKIP, 2001, č. 1, s. 22-23. – Česká osvěta, č. 3-4, s. 149-158. – Čtenář, 1949, č. 5, s. 79-82, 91 1957, č, 11, s. 263-264 1959, č. 5, s. 119-120 1962, č. 11, s. 379-380 1968, č. 1, s. 8-9 1970, č. 1, s. 22-25 1979, č. 3, s. 92 1982, č. 11, s. 371-374 1990, č. 10, s. 329-330 1992, č. 11, s. 374-375 1993, č. 12, s. 403-404. – – Knihovnictví a bibliografie, 1990, č. 1-3, s. 49-54. nd Archiválie: NA, f. MŠ, ka 3482, 6540/21
Další info URLWikipedie (Jiří Mahen)
URLEncyklopedie dějin města Brna (Jiří Mahen)
URLKnihovna Jiřího Mahena v Brně (Jiří Mahen)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000165.htm ]