NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mansfeld, Bedřich, 1875-1947
Narození 6. března 1875, Pochválov u Loun (okr. Rakovník)
Úmrtí 12. prosince 1947, Horní Černošice (okr. Praha-západ)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách v Praze (1919-)

Biografická pozn. Narozen 6.3.1875 v Pochválově u Loun, zemřel 12.12.1947 v Horních Černošicích. Ing., publikace z oboru cukrovarnictví a technických knihoven.
Źivotopis Po maturitě v roce 1895 na reálce v Rakovníku studoval technickou chemii na České vysoké škole technické v Praze. Působil jako knihovník studentských spolků. Tato práce se odrazila ve spisku O důležitosti lidové četby (1898). Prošel různými cukrovary. Od roku 1898 byl chemikem a technickým asistentem cukrovaru v Dolních Beřkovicích, od roku 1904 technickým správcem cukrovaru ve Studňovsi, v letech 1908 až 1910 v cukrovaru v Hulíně a v rafinérii cukru v Bedihošti. Po válce se v r. 1919 stal ředitelským tajemníkem v Jednotě k povzbuzení průmyslu v Čechách. Zřejmě v tu dobu se začal starat o Veřejnou technickou knihovnu této korporace. V r. 1924 byl jmenován ředitelem Jednoty. Zasloužil se o to, že v jejích prostorách byla umístěna i knihovna Technického muzea. Postaral se o to, aby fondy obou knihoven byly zkatalogizovány a knihovny měly odborné knihovnické vedení. Jako řediteli největší technické a národohospodářské knihovny se mu otevřely možnosti teoretického a organizačního působení v čsl. technickém knihovnictví. Tak vznikly práce: Vývoj Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách a její knihovny (1920), Technická literatura a knihovnictví v republice Československé (1922), Katalogy technických knihoven v Praze a jejich vztah k veřejnosti (1924), Význam technické literatury v knihovnictví čsl. (1926). Mnoho úsilí věnoval myšlence soustředění pražských technických knihoven. Byl členem Výboru pro zřízení Ústřední technické knihovny a čítárny v Praze a napsal spis Vznik a vývoj akce za zřízení Ústřední technické knihovny a čítárny v Praze (1925), články na toto téma zveřejňoval již od r. 1922 ve Věstníku Masarykovy akademie práce, další (až do r. 1931) jsou zaznamenány v Koutníkově sborníku Racionalizace v knihovnictví.
O technické literatuře a knihovnictví referoval na 1. sjezdu čsl. knihovníků v Praze (1922) a na Mezinárodním knihovnickém sjezdu v Praze (1926). Zastával se zavedení desetinného třídění alespoň v technické literatuře, aby měla zastoupení v bibliografii bruselského ústavu. Propagoval součinnost s bruselským ústavem. Byl hlavním redaktorem encyklopedie Průvodce světem techniky. Do konce života se účastnil činnosti v Masarykově akademii práce a v Technicko-hospodářské jednotě. Redigoval knihovnu Nové práce, sbírka technicko-hospodářských spisů. Byl spoluredaktorem Masarykova naučného slovníku. Aktivně působil ve Spolku čsl. knihovníků. nd
Medaile a ocenění zlatá medaile Zemské jednoty společenstev a gremií
Další info URLStředočeská vědecká knihovna v Kladně (Mansfeld, Bedřich, 1875-1947)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000167.htm ]