NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Matějovcová, Svatava, 1926-2004
Církevní jméno Šolcová, Svatava, 1926-2004
Narození 30. srpna 1926, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 20. dubna 2004, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní pedagogická knihovna Komenského (nyní Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) (1946-1947)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského (1947-1948)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Anatomický ústav lékařské fakulty (1948-1949)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (1950-1953)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Výzkumný ústav osvětový (1953-1955)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo kultury (1955-1958)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1958-asi 1992)

Biografická pozn. Narozena 30. 8. 1926 v Praze, zemřela 20. 4. 2004 tamtéž. PaedDr., knihovnice.
Źivotopis Narodila se 30. srpna 1926 na Novém Městě v Praze jako Svatava Šolcová do rodiny vrchního technického rady. Vychodila státní reálné gymnázium v Praze XII, kde v září 1945 maturovala s vyznamenáním. Velmi dobrou znalost francouzštiny, ruštiny a němčiny si doplnila knihovnickými poznatky, když navštěvovala knihovnické kurzy při Filozofické fakultě UK v letech 1947 až 1949. V červnu 1948 složila nižší státní zkoušku a o rok později vyšší. Na Pedagogické fakultě UK v Praze vystudovala obor osvěta, titul PaedDr. jí byl udělen v červnu 1953. Knihovnickou činnost započala v dubnu 1946, kdy jako smluvní výpomocná síla sloužila v čítárně, příruční knihovně a studovně Státní pedagogické knihovny Komenského a evidovala domácí a cizí časopisy. Od května 1947 byla přidělena do Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského v Praze, kde se podílela na vybudování výstřižkového archivu dokumentačního střediska. Od února 1948 byla zaměstnána jako sekretářka a knihovnice v Anatomickém ústavu lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Do konce roku 1949 inventarizovala a upravovala knihovnu ústavu i oddělení pro topografickou anatomii. Od 15. února 1950 do března 1953 byla vedoucí knihovny Přírodovědecké fakulty UK. Od dubna 1953 do listopadu 1955 působila jako odborný referent Výzkumného ústavu osvětového, resp. jako metodik v kabinetu knihovnictví při Výzkumném ústavu osvětovém. V prosinci 1955 nastoupila na Ministerstvo kultury do oddělení A II/2 jako referent pro věci osvěty, resp. jako osvětový inspektor.
Od února 1957 měla funkci referenta pro vědecké knihovny v oddělení knihoven na Ministerstvu školství a kultury v odd. B II/3. Do tohoto období spadá zpracování a vydání brožury Minimum knihovnické techniky (1956) a obrazového alba ABC vesnického knihovníka (1958). V únoru 1958 nastoupila do Ústředního vědecko-metodického kabinetu knihovnictví (ÚVMKK) v Universitní knihovně, aby plnila úkoly, které byly decentralizovány z ministerstva do kabinetu, a prováděla redakční práce na novém časopise. Po roce přešla do bibliograficko- zpravodajského oddělení Universitní knihovny (do haly služeb) jako samostatný odborný knihovník. V červnu 1963 se vrátila do ÚVMKK, v roce 1965 zpracovala návrh vyhlášky MŠK o koncepci a organizaci metodické práce a stala se vedoucí oddělení pro jednotnou soustavu knihoven a odborné knihovní discipliny. V dubnu 1967 byla jmenována hlavní knihovnicí II, v září 1969 se stala garantem v oblasti standardizace a statistiky v rámci socialistických států. Věnovala se také soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK). Své zkušenosti předávala odborné veřejnosti prostřednictvím přednášek a vystoupení na seminářích a aktivech, napsala řadu příspěvků do knihovnického tisku. V lednu 1988 přešla na místo vyčleněné pracovnice pro celkové koncepční a odborné úkoly sektoru včetně organizační a odborné přípravy jednání ÚKR. V listopadu 1988 odešla do důchodu, ale knihovna s ní uzavírala krátkodobé smlouvy na plnění průřezových úkolů i na zastupování zaměstnankyň na mateřské dovolené. Působila také jako vědecký tajemník sektoru až do března 1995. Zemřela 20. dubna 2004 v Praze.
Medaile a ocenění čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)
Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)
čestné uznání ministerstva kultury ČSR za záslužnou kulturně politickou činnost (1975)
vzorný pracovník kultury (1981)
zasloužilý pracovník kultury (1986)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000168.htm ]