NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mědílek, Boris, 1925-2016
Narození 18. února 1925, Náchod (okr. Náchod)
Úmrtí 8. října 2016, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní a universitní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1948-1975)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Památník národního písemnictví (1975-)

Biografická pozn. Narozen 18.2.1925 v Náchodě, zemřel 8. 10. 2016 v Praze. PhDr., pracovník Národní knihovny a Památníku národního písemnictví. Práce v oboru.
Źivotopis Narodil se 18. února 1925 do rodiny ruského legionáře Arnošta Mědílka v Náchodě. V roce 1944 maturoval na náchodském reálném gymnáziu, kam docházel od roku 1936. Po maturitě byl do dubna 1945 nuceně nasazen v Mautnerových závodech a pak poslán na zákopové práce. V letech 1945 až 1951 studoval slovanskou filologii, dějiny slovanské literatury a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1947 až 1949 absolvoval knihovnické kurzy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorát mu byl udělen v červnu 1951, když sepsal disertaci K dějinám českého literárního pseudonymu, zvláště od nástupu generace let devadesátých do května 1945. Knihovnickou dráhu zahájil v srpnu 1948, když byl poslán na brigádu do Studijní knihovny v Liberci. Do Národní knihovny nastoupil 1. září 1948 jako smluvní knihovnická síla, od října 1949 měl hodnost aktuárský elév. Sestavoval bibliografie otiskované na závěr Programů Národního divadla k jednotlivým inscenacím. Po návratu z vojny byl nejprve zařazen do redakce České knihy, kde psal knižní charakteristiky a věcně hesloval. Od června 1954 až do září 1958 vedl redakci nové řady BK – Články v českých časopisech. Působil také jako redakční tajemník časopisu Knihovna a redigoval bibliografickou rubriku v časopise Praha-Moskva. Od prosince 1959 měl funkci samostatný odborný bibliograf. V lednu 1962 přešel do bibliografického střediska společenských věd v Universitní knihovně. V tu dobu externě spolupracoval s Ústavem pro českou literaturu (ÚČL), zpracovával bibliografické údaje, excerpoval Literární noviny. S E. Mackem z ÚČL připravil 1. svazek bibliografie Česká literární věda - bohemistika.
Tento ročník 1961 vyšel ještě xeroxem v ÚČL. Další ročník vyšel již tiskem pod hlavičkou přírůstkového bulletinu SK – Nové knihy. Celkově se Mědílek podílel na 30 ročnících této literárněvědné bibliografie, která vytvořila bibliografickou základnu pro Lexikon české literatury i pro Slovník českých spisovatelů. V bibliografickém středisku společenských věd (BSSV), resp. od 1966 v Ústředním bibliografickém středisku (ÚBS-BSV) byl vedoucím a odpovědným redaktorem jazykovědné a literárněvědné řady bibliografického časopisu Novinky literatury - Společenské vědy. V říjnu 1967 byla změněna funkce vedoucího oddělení ÚBS-BSV literární věda, jazykověda, umění na funkci hlavní bibliograf, ale vedoucí funkci si podržel až do dubna 1970. Tehdy byl přeřazen na místo samostatného odborného bibliografa. Postihy za aktivity v roce 1968 však dále pokračovaly a na návrh pohovorové komise byl v prosinci 1970 přeřazen do Ústřední ekonomické knihovny. Sestavil zde 5 svazků Soupisu diplomových prací absolventů VŠE. Díky přístupu do Zámečku ve Stromovce mohl pokračovat na ročenkách Česká literární věda. V září 1975 se dostal do Památníku národního písemnictví (PNP). Na Strahově sídlil i Ústav pro českou literaturu, pro který léta excerpoval. V PNP vedl praxi studentek Státní knihovnické školy. Z pozice bibliografa Strahovské knihovny dostal za úkol sestavit bibliografii k 100. výročí narození Jaroslava Haška. Ke 100. výročí narození byla vydána Bibliografie Karla Čapka (1990). Náročné bylo také sestavení bibliografie K. Poláčka. Nejpracnější bylo objevit a identifikovat skoro pět tisíc jeho textů novinářských, roztroušených asi ve 30 titulech novin, časopisů a sborníků, často podepsaných jen šifrou.
Za Bibliografii Karla Poláčka (1997) dostal v r. 1998 cenu Nadace Českého literárního fondu. V 49. ročníku Čtenáře (1997) je uveřejněno v 6 pokračováních jeho vyprávění Bibliografování v čase i nečase, které proslovil v rámci cyklu Život mezi knihami uspořádaného Maticí českou Národního muzea.
Medaile a ocenění Cena Nadace Český literární fond (1998)
Medaile Z. V. Tobolky (2000)
Cena Karla Čapka (2002)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000169.htm ]