NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Novotný, František, 1919-1984
Církevní jméno Šeřík, Zdeněk, 1919-1984
Narození 21. září 1919, Popelín (okr. Jindřichův Hradec)
Úmrtí 5. října 1984, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Ministerstvo školství (1953-1962)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní knihovna ČSSR (nyní Národní knihovna ČR) (1963-1979)

Biografická pozn. Narozen 21. 9. 1919 v Popelíně u Počátek, zemřel 5. 10. 1984 v Praze. PhDr., knihovník, publikace z oboru, básník.
Źivotopis Narodil se 21. září 1919 v Popelíně u Počátek. Dětství prožil na vesnici, otec válečný invalida a drobný vesnický řemeslník nemohl ze skrovných příjmů uživit rodinu. Po absolvování dvouleté veřejné obchodní školy v Žirovnici a dvouleté obchodní školy v Jindřichově Hradci byl nucen živit se sám. Jako úředník pracoval v letech 1936 a 1937 v Praze a od září 1938 do konce války ve Studené-Rozkoši na Jindřichohradecku. V roce 1945 vstoupil do KSČ a aktivně se zapojil do politického života. Veřejně pracoval na kulturně osvětovém poli, vedl několik let jeden z prvních časopisů vydávaných po roce 1945 na Jindřichohradecku, řídil závodní knihovnu v Jindřichově Hradci. Po roce 1948 byl okresním knihovnickým inspektorem. V roce 1950 absolvoval čtyřtýdenní státní knihovnický kurz v Českém Krumlově. Knihovníkům místních knihoven pomáhal ve způsobech práce se čtenářem, v pořádání literárních besed. V únoru 1953 byl povolán na Ministerstvo školství a kultury, kde téměř 10 let pracoval na úseku knihoven. Byl ústředním inspektorem pro knihovny, zasloužil se o výstavbu lidového knihovnictví. Měl podíl na vydání zákona o jednotné soustavě knihoven z roku 1959, stylizace zákona byla jeho dílem. V letech 1956 až 1961 dálkově absolvoval pětileté studium oboru knihovnictví, specializace literární na Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy, obhájil diplomovou práci Československé knihovnické zákonodárství a získal titul promovaný filolog (V roce 1968 titul PhDr.). V červenci 1961 vážně onemocněl srdeční chorobou. Když se jeho zdravotní stav zlepšil, nastoupil 12. prosince 1963 do odboru společných služeb ve Státní knihovně ČSSR.
Stal se tiskovým (propagačním) referentem a členem vedení knihovny. Dlouhodobě zastával funkci výkonného redaktora Zpravodaje SK ČSR a Ročenky SK ČSR. Vstoupil také do redakční rady časopisu Čtenář. V knihovně pracoval do konce roku 1979. Publikoval pod několika pseudonymy, později se ustálil na jménu Zdeněk Šeřík. Jeho poezie čerpá motivy z jižních Čech a Vysočiny. Vdova po F. Novotném uspořádala jeho literární pozůstalost, zpracovala a odevzdala Památníku národního písemnictví. nd
Medaile a ocenění čestné uznání Svazu protifašistických bojovníků (1945)
čestné uznání Ústřední rady odborů (1949)
vyznamenání k 25. výročí osvobození (1970)
Čestné uznání při příležitosti 200. výročí zveřejnění Státní knihovny ČSR (1977)
čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)
Další info URLSlovník české literatury po roce 1945 (Zdeněk Šeřík)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000171.htm ]