NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hromádka, Miloslav, 1931-
Narození 27. března 1931, Borová u Poličky (okr. Svitavy)
Místo působení Nový Studenec (okr. Havlíčkův Brod) - Státní archiv (1954-1964)
Chrudim (okr. Chrudim) - Státní okresní archiv (1964-1968)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (1973-1991)

Biografická pozn. Narozen 27.3.1931. Knihovník. Pracoval v SVK Hradec Králové, autor bibliografii.
Źivotopis Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze, obor historie. Bibliograf, od roku 1973 do 1991 byl vedoucím bibliograficko-metodického odboru v SVK HK. V letech 1980-1981 pověřen řízením SVK HK, od roku 1981 do 1991 byl náměstkem ředitele pro odbornou činnost. Je autorem informačních materiálů, autorem nebo spoluautorem řady bibliografií, např. Výstavba Slovenska po druhé světové válce (1974), Zvláštní tělesná výchova (1974), Ladislav Vacina (1995), Východní Čechy v tisku 1992 (1995), Ochrana přírody ve východních Čechách 1991–1992 (1996) a editorem sborníku Státní vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého (1989), vytvořil Adresář východočeských knihoven (1976). Působil v redakční radě časopisu Čtenář, v redakční radě Novinek knihovnické literatury, v komisi městské knihovny pro soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu apod. Ještě před vstupem do knihovnictví, v letech 1956-1964, pracoval jako archivář ve Státním archivu v Novém Studenci a ve Státním archivu v Zámrsku. Od roku 1964 do r. 1968 byl ředitelem Okresního archivu v Chrudimi a od roku 1970 do roku 1972 pracoval jako historik v Krajském muzeu východních Čech. V letech 1971-1973 působil v poradním sboru pro kronikářskou práci při Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze.
Další info URLBLAŽKOVÁ, Božena. Neuvěřitelná osmdesátka. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2011, 21(2), s. 39. ISSN 0862-9366.
URLŘOUTILOVÁ, Petra, JIRÁNKOVÁ, Lenka a HROMÁDKA, Miloš. Poezie mezi regály. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 2009, 19(1), s. 36-38. ISSN 0862-9366.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000172.htm ]