NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Hamplová, Vlasta, 1941-2017
Narození 20. července 1941, Česká Třebová (okr. Ústí nad Orlicí)
Úmrtí 20. července 2017, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Česká Třebová (okr. Ústí nad Orlicí) - Městská knihovna Česká Třebová (1958-1964)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Knihovna města Hradce Králové (1964-1967)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (1970-2000)

Biografická pozn. Narozena 20. 7. 1941 v České Třebové, zemřela 20. 7. 2017 v Hradci Králové. Knihovnice, autorka publikací v oboru, bibliografické práce, soupisy a metodické letáky.
Źivotopis V letech 1961-1966 vystudovala obor knihovnictví na Fakultě osvěty a novinářství UK Praha. Doktorát získala v roce 1975. Od r. 1958 do r. 1964 pracovala jako vedoucí Městské knihovny v České Třebové. Od roku 1964 do roku 1967 působila jako metodička pro knihovny Východočeského kraje v Knihovně města Hradce Králové, od roku 1968-1970 byla zaměstnána na odboru kultury Východočeského Krajského národního výboru na pozici inspektorky pro knihovny. Od roku 1970 až do svého odchodu do důchodu v r. 2000 byla zaměstnána ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové na pozici vedoucí oddělení bibliograficko-informační služby (1977-1989) a později jako vedoucí odboru speciálních služeb (1989-2000). Působila jako lektorka bibliografie v době, kdy SVK HK fungovala jako konzultační středisko Střední knihovnické školy Brno. Podílela se na projektu Regionálního informačního střediska Východočeského kraje (RIS). Vytvořila elektronické faktografické regionální databáze - osobností (REOS) a institucí (REFA) – a iniciovala spolupráci regionálních institucí na jejich dalším rozšiřování. Zasloužila se o rozšiřování automatizace a spolupráce knihoven v regionu i celostátně. Publikovala řadu publikací (monografií, kalendárií, bibliografií, metodických příruček) a článků především z oblasti bibliografie a bibliograficko-informačních služeb, zpracovala 85 rešerší o regionálních osobnostech a událostech atd.
Mezi její publikace patří např. Bibliograficko-informační služba ve veřejných knihovnách (1980), Bibliograficko-informační služba : metodická pomůcka pro veřejné knihovny Západočeského kraje (1980), Základy bibliografie (1980), Budování kartoték (1981), Služby knihoven (1981, spolu s B. Blažkovou), Přehled katalogů a kartoték SVK v Hradci Králové (1983), Evidence katalogu a kartoték (1983), Speciální bibliografie (1983), Kdy se slaví, proč se slaví? (1983), Přehled politických a kulturních výročí Východočeského kraje v roce...(1978-1991), Výročí regionálních osobností (1993-1996) Literární dílny (1996-2000), Soupis písemně zpracovaných dotazů a rešerší bibliogra­ficko informační služby SVK ZN (1979-1985), 35 let lidového knihovnictví na Náchodsku (1980), Východočeské knihovny (1976, 1981, 1987), Rok českého divadla ve Východočeském kraji (1984), Rok české hudby ve Východočeském kraji (1985), Přehled ediční činnosti Státní vědecké knihovny za roky 1985 – 1999 (1999). Články publikovala především v odborných periodikách U nás, ale i v regionálním tisku Východní Čechy Dnes, Češtinář. Je nositelkou Tobolkovy medaile za rok 2000.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2000)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000173.htm ]