NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Emler, Josef, 1836-1899
Narození 10. ledna 1836, Libáň (okr. Jičín)
Úmrtí 10. února 1899, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Zemský archiv (1863-1865)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Archiv města Prahy (nyní Archiv hlavního města Prahy) (1865-1896)

Biografická pozn. Narozen 10.1.1836 v Libáni u Jičína, zemřel 10.2.1899 v Praze. Univerzitní profesor, historik, literatura z oboru.
Źivotopis Po studiu na jičínském gymnáziu (1849-1856) studoval historii na vídeňské univerzitě. V posledním semestru studia vstoupil do nově založeného Institutu pro rakouský dějezpyt (Institut für österreichische Geschichtsforschung). V roce 1864 získal na univerzitě v Praze doktorát filozofie. Od r. 1861 do r. 1864 působil jako učitel na první české reálné škole v Ječné ulici v Praze jako suplující učitel němčiny, dějepisu, zeměpisu a češtiny. V roce 1863 byl jmenován adjunktem nového zemského archivu v Praze, v r. 1865 se ujal svého úřadu. Po smrti K. J. Erbena v r. 1870 nastoupil na jeho místo ředitele pomocných městských úřadů (tj. archiv, podatelna, spisovna, výpravna) v pražském archivu. Emler se v archivu zasloužil o novou inventarizaci městských knih, zvýšení dotací na knihovnu. Právě knihovně se soustavně věnoval po celou dobu svého působení v archivu, zvláště dbal na její rozšiřování a také na opravu poškozených knih. Od roku 1870 byl řádným členem Královské české společnosti nauk, z čehož plynulo právo vyučovat na univerzitě. Roku 1879 se stal mimořádným, roku 1887 řádným profesorem na pražské univerzitě, kde přednášel výklad historických pramenů a pomocné vědy historické. V roce 1896 odešel ze zdravotních důvodů na odpočinek. Jeho hlavní činnost spočívala ve vyhledávání, uspořádání a vydávání historických pramenů. Dopracoval a vydal Erbenem započaté dílo Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (1882, 1892, 1899).
Dále vydal rozsáhlé Fontes rerum bohemicarum – Prameny dějin českých (1873-1893), Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české (1876) a Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum (Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541pohořelých) (1861, 1972). Byl mj. redaktorem Muzejníku, přispíval do novin, Ottova a Riegrova slovníku. Jeho synem byl Jan Emler, pozdější ředitel pražské Univerzitní knihovny.
Další info URLWikipedie (Josef Emler)
URLBiografický slovník Historického ústavu AV ČR (Emler Josef)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000174.htm ]