NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Blažková, Božena, 1948-
Církevní jméno Dalecká, Božena, 1948-
Narození 21. listopadu 1948, Pardubice (okr. Pardubice)
Místo působení Pardubice (okr. Pardubice) - Ústřední knihovna VŠCHT (1966-1967)
Chrudim (okr. Chrudim) - Okresní knihovna v Chrudimi (1967-1971)
Pardubice (okr. Pardubice) - Okresní knihovna v Pardubicích (nyní Krajská knihovna v Pardubicích) (1971-1977)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Státní vědecká knihovna v Hradci Králové (nyní Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové) (1977-1984)
Pardubice (okr. Pardubice) - Okresní knihovna v Pardubicích (nyní Krajská knihovna v Pardubicích) (1984-1994)
Pardubice (okr. Pardubice) - Školní knihovna ZŠ Závodu Míru (1994-2002)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (2002-)

Biografická pozn. Narozena 21. 11. 1948 v Pardubicích. Knihovnice, práce a metodické materiály z oboru.
Źivotopis Vystudovala obor knihovnictví na Střední knihovnické škole Brno (1971, konzultační středisko Hradec Králové) a obor informační systémy na Střední knihovnické škole Brno (1994, Brno). Od r. 1966 do r. 1967 pracovala nejprve jako pomocná knihovnice v Ústřední knihovně VŠCHT v Pardubicích, od r. 1967 do r. 1971 jako knihovnice v okresní knihovně v Chrudimi. Od r. 1971 do r. 1977 jako metodička v Okresní knihovně v Pardubicích, od r. 1977 do r. 1984 metodička v SVK v Hradci Králové a od r. 1984 do r. 1994 opět v OK v Pardubicích, kde kromě metodiky přijala i práci ve studovně. Od r. 1994 do r. 2002 pracovala ve Školní knihovně ZŠ Závodu Míru v Pardubicích. Od r. 2002 pracuje v SVK Hradec Králové jako šéfredaktorka zpravodaje U nás. Zabývá se způsobem práce s dětmi a mládeží v knihovnách, rozvojem informační a čtenářské gramotnosti a problematikou školních knihoven. V 80. letech byla předsedkyní Krajské rady jednotné soustavy knihoven, od r. 1968 je členkou SKIPu, v 90. letech se stala členkou Výkonného výboru SKIP a později členkou Regionálního výboru SKIP. V r. 1994 založila Klub dětských knihoven při SKIP a stala se jeho první předsedkyní. V letech 1963 až 1982 se aktivně věnovala ochotnickému divadlu a uměleckému přednesu. Od roku 1997 působila jako lektorka tzv. kritického myšlení (program RWCT – čtením a psaním ke kritickému myšlení) a lektorka vzdělávání dospělých.
Vytvořila několik sborníků, publikací a metodických materiálů, např. Mistr z Mohuče (1977), Statistický přehled činnosti lidových knihoven Východo­českého kraje za rok 1979 (1980), Po stopách I. Olbrachta (1981), Služby knihoven (1981), Práce se zemědělskou literaturou (1981), Po stopách spisovatelů našeho kraje (1982), Knihovnicko bibliografická příprava mládeže (1983), Služby Okresní knihovny v Pardubicích (1986), Bibliografie okresu Pardubice (1988), Devadesát let veřejného knihovnictví v Pardubicích (1988), Výroční zpráva SVK HK (2003-2006), Nabídka knihoven školám Královéhradeckého regionu (2003), Studijní a vědecká knihovna v HK (2003), Deset a jeden knihovnický týden (2003), Knihovny Královéhradeckého kraje se představují (2004), Pojďme si povídat (2007). Publikovala mnoho článků v odborných i regionálních periodikách a sbornících: U nás, Čtenář, Ikaros, Knihovnický zpravodaj Vysočiny, Učitelské listy, Kritické listy, Grand Biblio, Hradecké noviny, Pardubické noviny, Ideas without boundaries (c2001), Učím s radostí (2003), Informační gramotnost (2004), Knihovny současnosti (2007).
Medaile a ocenění Řád Rytíře krásného slova (2007)
Cena českých knihovníků (2009)
Medaile Z. V. Tobolky (2010)
Další info URLBLAŽKOVÁ, Božena a HOUŠKOVÁ, Zlata. Z náhody celoživotní osud (rozhovor s Bobinou Blažkovou). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2018, 70(12), s. 453-455. ISSN 0011-2321

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000175.htm ]