NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Domečka, Ludvík, 1861-1937
Církevní jméno Jahoda, Frant., 1861-1937
Černovič, L., 1861-1937
Narození 2. srpna 1861, Černovice (okr. Pelhřimov)
Úmrtí 27. dubna 1937, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Městská knihovna (1894)

Biografická pozn. Narozen 2.8.1861 v Černovicích u Tábora, zemřel 27.4.1937 v Hradci Králové. Archivář, historik a místopisný spisovatel, historická literatura o Královéhradecku.
Źivotopis Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci (1873-1881), ve studiu pokračoval na Právnické fakultě UK v Praze. V r. 1890 nastoupil v Třeboni notářskou praxi, ve které pokračoval od r. 1892 v Jindřichově Hradci. V r. 1894 se stal koncipientem v Hradci Králové, r. 1899 byl jmenován tajemníkem městských úřadů, od r. 1919 jejich ředitelem. Do výslužby odešel r. 1929 s titulem vrchní právní rada. Od začátku pobytu v Hradci Králové byl spjat s jeho kulturním a společenským životem. Již r. 1894 pracoval s dr. Ulrichem, O. Klumparem a dalšími na zdařilé národopisné výstavě. Stál rovněž u zrodu královéhradecké městské knihovny a zasloužil se o budování jejích prvních knihovních fondů. S myšlenkou založení knihovny přišel profesor reálky Alois Mattuška, který pro ni získal i Domečku, s kterým ho pojily přátelské vztahy z minulého působiště v Jindřichově Hradci. V r. 1894 se L. Domečka stal společně s některými členy redakce časopisu Ratibor iniciátorem sbírky knih mezi obyvateli Hradce Králové. Bylo jich získáno 355 a z městského příspěvku, který prosadil v městské radě dr. Ulrich, byly nakoupeny další knihy ze soukromých knihoven a předplaceny některé edice. K prozatímnímu uložení základního knižního fondu poskytl prostor ve svém vlastním bytě. Současně se věnoval historii a archeologii. V letech 1895-1932 řídil královéhradecké muzeum. Byl iniciátorem stavby nové budovy podle projektu Jana Kotěry, v níž nově uspořádal a instaloval archeologické a historické sbírky.
Od r. 1901 byl jednatelem archeologické komise České akademie, od r. 1910 korespondentem Ústřední komise pro zachování památek ve Vídni, později konzervátorem pro památky předhistorické. 1918-1929 byl členem muzejní rady Svazu čsl. muzeí a později jejím čestným členem, od r. 1929 jednatelem na ochranu památek umělecko-historických a přírodních na Královéhradecku Spolku přátel starožitností. Při odchodu do penze obdržel titul archiváře. Bohatá byla jeho publikační činnost z oblasti historie, kulturní historie, vlastivědy a archeologie, zejména z oblasti Královéhradecka: Průvodce po Hradci Králové a okolí (1894, 1910), Čechy v době předhistorické (1913), Historie žurnalistiky královéhradecké (1924), Třicet let veřejné činnosti Dr. Fr. Ulricha (1925), Místopis Královéhradecka (I.-III. část, 1929,1931,1936), a další. Přispíval do odborných časopisů, ročenek a sborníků: Památky archeologické a místopisné, Pravěk, Časopis Společnosti přátel starožitností, Lumír, Světozor, Sborník historický, Ratibor, Osvěta lidu, Kraj královéhradecký aj.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000176.htm ]