NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Bartůšek, Václav, 1951-
Narození 13. února 1951, Benešov (okr. Benešov)
Místo působení Praha (okr. Hlavní město Praha) - Národní knihovna v Praze (nyní Národní knihovna ČR) (1990-1995)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Státní ústřední archiv (nyní Národní archiv) (1995-2014)

Biografická pozn. Narozen 13. 2. 1951 v Benešově. PhDr. Ph.D., archivář, knihovník, zabývá se dějinami pedagogiky a piaristického řádu, editor díla Jana Evangelisty Purkyně.
Źivotopis Absolvent Střední všeobecně vzdělávací školy v Benešově v roce 1969 a Filozofické fakulty UK v Praze, obor dějiny a latina v roce 1982. Rigorózní zkoušky z učitelství složil v roce 1985 na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1975 a 1976 absolvoval vojenskou službu v Týništi nad Orlicí jako knihovník vojenského útvaru. Později studoval knihovnictví a vědecké informace. Krátce vyučoval na gymnáziu v Benešově, působil jako samostatný odborný pracovník Národního muzea, Ústavu československých a světových dějin ČSAV aj. Od 1. května 1990 do 31. května 1995 byl zaměstnán jako odborný pracovník Národní knihovny v Praze, spravoval generální katalog SOP. Poté archivář, knihovník Státního ústředního archivu. Od r. 1994 člen muzejní rady Městského muzea umění v Benešově, Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny a komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.-18. století při České biskupské konferenci a Ekumenické radě církví ČR. Autor řady odborných prací, např. Soupis pramenů k životu a dílu Jana Evangelisty Purkyně uložených v československých archivech, 1987 Z dějin piaristického knihovnictví v Benešově, 1993 Piaristé, tradice benešovské vzdělanosti a kultury a dalších.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000188.htm ]