NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Oehm, Miloslav, 1870-1912
Narození 17. května 1870, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 26. března 1912, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Muzeum (1901-1912)

Biografická pozn. Narozen 19.5.1870 v Hradci Králové, zemřel 26.3.1912 tamtéž. Umělecký zámečník, středoškolský učitel, muzejní pracovník, knihovník, publikace z oboru uměleckého zámečnictví.
Źivotopis Narodil se 19. května 1870 v Hradci Králové, kde jeho otec byl zaměstnán v továrně na výrobu hudebních nástrojů. Studoval na gymnáziu a na Odborné škole pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. Absolvoval kurzy při uměleckých a průmyslových školách a muzeích ve Vídni a v Mnichově. Po ukončení studií pracoval v zámečnickém závodě v Praze. R. 1894 se stal asistentem, později odborným učitelem na Odborné škole pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. 1. 11. 1901 byl jmenován muzejním tajemníkem a knihovníkem. V r. 1908 odešel z učitelského povolání do výslužby a věnoval se až do r. 1912 zcela práci v muzeu a v jeho knihovně. Za jeho správy se knihovna a s ní spojená čítárna rozrostla (v r. 1910 už měla 8939 svazků). Sestavil Soupis muzejních sbírek, který publikoval ve Zprávě průmyslového musea za rok 1901-1902, zpracoval první Katalog knih a děl předložkových uložených v musejní knihovně (1904), psal zprávy o činnosti průmyslového musea (1901-1910), založil Knihovnu přednášek a časových úvah . Uveřejnil řadu článků a zpráv v odborném i regionálním tisku. Zemřel 26. března 1912 na plicní tuberkulózu, pohřben byl dva dny poté na hřbitově v Pouchově.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000191.htm ]