NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Tichý, František, 1886-1961
Narození 22. ledna 1886, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 6. listopadu 1961, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Muzeum východních Čech v Hradci Králové (1913-1915?)

Biografická pozn. Narozen 22.1.1886 v Hradci Králové, zemřel 6.11.1961 tamtéž. Architekt, historik, knihovník, ředitel muzea, vydavatel, vlastivědný spisovatel a publicistaliteratura o Hradci Králové, memoáry.
Źivotopis Narodil se 22. ledna 1886 jako nemanželský syn sklepníku v Hradci Králové,V letech 1897-1904 studoval na hradecké reálce, po maturitě se věnoval studiu architektury na Vysoké škole technické v Praze. Zároveň navštěvoval přednášky prof. O. Hostinského z estetiky a prof. Karla Chytila o výtvarném umění. R. 1909 byl spoluzakládajícím členem Spolku českých bibliofilů v Praze. 1910-1914 byl zaměstnán ve stavební kanceláři královéhradeckého stavitele V. Rejchla. Od r. 1913 začal pracovat v královéhradeckém muzeu jako knihovník a organizátor výstav, r. 1914 zde uspořádal první soubornou výstavu českého ex libris. Jeho zásluhou byl v muzejní knihovně již před válkou založen bibliofilský oddíl, sám vydal několik bibliofilských tisků věnovaných hlavně pracím hradeckých autorů. Byl prvním nakladatelem básnické tvorby Medkovy (Prsten, 1914). R. 1914 působil jako dopisující člen Ústřední komise pro zachování památek ve Vídni. V srpnu téhož roku byl povolán do války, léta 1915-1920 strávil v Turkestánu. R. 1921 se vrátil do Hradce Králové a 21. prosince 1921 byl na schůzi městského zastupitelstva zvolen knihovníkem obecní knihovny a zároveň knihovníkem průmyslového muzea v Hradci Králové. Do péče mu byla svěřena i Palackého čítárna. Od r. 1925 byl členem muzejní rady Svazu čsl. muzeí v Praze. Po odchodu ředitele královéhradeckého muzea L. Domečky do výslužby byl od r. 1932 pověřen správou Městského historického muzea, od r. 1934 působil jako ředitel Městského průmyslového muzea. Doplnil, obohatil a zdokonalil sbírky, zorganizoval řadu výstav z oblasti výtvarného umění.
Aktivně se také zúčastňoval veřejného života ve městě, měl podíl na založení Spolku východočeských výtvarných umělců, Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Okrašlovacího spolku, jehož byl 15 let jednatelem. Bohatá byla jeho novinářská a publikační činnost. Důležité místo v ní zaujímá historie Hradce Králové, propagace jeho památek, ale i kulturní a společenský život ve městě. Svými referáty o výtvarném umění, o uměleckých výstavách v muzeu a vlastivědnými články přispíval do novin, časopisů, sborníků. Hodně publikoval v regionálním tisku, zejména v Kraji královéhradeckém, Osvětě lidu, Královéhradecké revue pro severovýchodní Čechy a v Královéhradecku, v kterém byl též členem redakční rady. Samostatně vydal Moje vzpomínky starohradecké (1929), sestavil Průvodce po obrazárně města Hradce Králové (1940), napsal Památce Dr. Frant. Ulricha 1859-1939 (1940). Spolu se Z. Wirthem zpracoval Hradec Králové : umělecko-historický průvodce (1913), s J. Filipem Průvodce sbírkami Městského muzea v Hradci Králové (1946), aj.
Další info URLWikipedie (František_Tichý_(architekt))

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000193.htm ]