NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vích, František, 1932-1996
Narození 12. listopadu 1932, Nechanice (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 25. července 1996, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Knihovna města Hradce Králové (1958-1992)

Biografická pozn. Narozen 12. 11. 1932 v Nechanicích, zemřel 25. 7. 1996 v Hradci Králové. Ředitel knihovny, bibliograf, knihovník v Hradci Králové.
Źivotopis Knihovník, bibliograf, literární a regionální historik. Do r. 1950 studoval na reálném gymnáziu a Státní knihovnické škole. V roce 1964 ukončil diplomovou prací nazvanou Práce s politickou literaturou a promocí studia na katedře knihovnictví Filozofické fakulty UK v Praze. V 1. pol. 50. let pracoval ve Studijní knihovně ministerstva zemědělství, Ústřední vojenské knihovně a Knihovně vojenské vědecké správy generálního štábu v Praze. V letech 1956-1958 působil ve funkci inspektora pro kulturu na ONV v Novém Bydžově. Od 16. listopadu 1958 už pracoval nepřetržitě jako knihovník v Hradci Králové. Nejdříve jako krajský metodik, posléze vedoucí odboru pro metodiku a bibliografii a zástupce ředitele v tehdejší Krajské knihovně (dnešní Knihovna města Hradce Králové). R. 1968 spoluzakládal Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V 70. a 80. letech byl iniciátorem a organizátorem celé řady literárních výstav, k nimž zpracoval scénáře. Krajská knihovna se po transformaci stala knihovnou okresní a F. Vích byl od r. 1980 až do svého odchodu do důchodu v r. 1992 jejím ředitelem. Zasloužil se o rekonstrukci historické ústřední budovy v Tomkově ulici a samostatného objektu pro hudební oddělení, zřízení zvukové knihovny pro nevidomé a rozšíření sítě poboček knihovny ve městě. Vybudoval centrální sklad knihovny ve Starých Nechanicích. Jako penzista pracoval v knihovně Okresního archivu v Hradci Králové. V té době se věnoval práci na literárním místopisu Hradce Králové, který však už bohužel nedokončil. Zpracoval a publikoval řadu tematických a personálních bibliografií, nejcennější je personální bibliografie Ludvík Domečka (1979).
Je spoluautorem Bibliografie města a okresu Hradec Králové (s Liou Koudelkovou, 1970) a slovníku královéhradeckých spisovatelů Literární Hradec Králové (s Jarmilou Benýškovou, 1994), který knihovna vydala ke 100. výročí svého založení.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000194.htm ]