NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Čejková, Stanislava, 1945-
Narození 15. dubna 1945, Úklid (okr. Příbram)
Místo působení Žilina (Slovensko) - Okresná knižnica v Žiline (1968-1969)
Svitavy (okr. Svitavy) - Okresní knihovna ve Svitavách (1969-1971)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Okresní knihovna v Hradci Králové (nyní Knihovna města Hradce Králové) (1971-2002)

Biografická pozn. Narozena 15. 4. 1945 v Úklidu (okr. Příbram). Mgr. Knihovnice, vedoucí metodického oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové, členka regionálního výboru SKIP ve Východních Čechách, autorka bibliografií, metodických materiálů, článků v časopise U nás.
Źivotopis Studium na katedře knihovnictví a vědeckých informací Fakulty sociálních věd a publicistiky UK v Praze absolvovala v letech 1963-1968. V letech 1968-1969 pracovala v oddělení zpracování fondů Okresní knihovny v Žilině, 1969-1971 ve funkci ředitelky Okresní knihovny ve Svitavách. Od r. 1971 působí v Knihovně města Hradce Králové (tehdy Krajská, později Okresní knihovna v Hradci Králové), nejdříve jako krajská, později okresní metodička, od r. 1979 až do svého odchodu do důchodu v r. 2002 jako vedoucí metodického oddělení. Zasloužila se o vybudování střediskového systému veřejných knihoven okresu Hradec Králové, má velký podíl na zvýšení úrovně služeb profesionalizovaných i neprofesionalizovaných knihoven okresu, zkvalitňování jejich prostor a vybavení, uplatnění moderních technologií, připojení k internetu a vybavení automatizovanými knihovními systémy. Pracovala jako členka kulturní komise ONV (1977-1989), předsedkyně Rady jednotné soustavy knihoven v okrese Hradec Králové (1978-1989), byla členkou regionálního výboru SKIP-Východní Čechy (1990-2003). Zpracovala tematické bibliografie a metodické materiály vydávané Okresní knihovnou v Hradci Králové, např. Bedřich Smetana (1974), Přehled o činnosti veřejných knihoven okresu Hradec Králové za rok ... (1991-2004), Základy knihovnické techniky pro neprofesionální knihovníky (1996). Od r. 1990 působí ve funkci předsedkyně horolezeckého oddílu Lezecký kroužek seniorů Hradec Králové. Osobně se zúčastnila horolezeckých expedic (Kavkaz, Ťan Šan, Peruánské Andy, Aljaška, Ekvádor).

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000197.htm ]