NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Fiala, František, 1817-1905
Narození 25. listopadu 1817, Čáslav (okr. Kutná Hora)
Úmrtí 1. listopadu 1905, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Smidary (okr. Hradec Králové) - Knihovna (1844-)

Biografická pozn. Narozen 25. 11. 1817 v Čáslavi (okr. Kutná Hora), zemřel 1. 11. 1905 v Hradci Králové. Kněz, kanovník, zakladatel knihovny ve Smidarech.
Źivotopis Na kněze byl vysvěcen 25. 7. 1841. V roce 1842 přišel do Smidar a působil zde jako kaplan. V r. 1844 založil ve Smidarech veřejnou knihovnu. Povolení knihovny bylo tehdy složitou úřední záležitostí. Z těchto důvodů byla prezentována jako knihovna školní, kterou úřady ochotněji povolovaly. Ve svém prohlášení při příležitosti založení knihovny vyzval příznivce této myšlenky k peněžním příspěvkům pro získání nových knih i časopisů (České noviny pražské, Česká včela a Květy). Sám věnoval knihovně 54 knih. V r. 1848 měla knihovna již 637 svazků. Po smrti děkana Ignáce Hanuse v r. 1851 byl ustanoven farářem na smidarské faře. Jako projev uznání byl 25. 7. 1891 jmenován čestným občanem Smidar. V r. 1879 byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly sv. Ducha v Hradci Králové, kam přesídlil. Měl ještě několik dalších hodností a funkcí: kanovník kolegiátní kapituly na Vyšehradě, papežský domácí prelát, biskupský vikář, přísedící rada biskupské konsistoře a církevního diecézního soudu, c.k. okresní školní inspektor aj.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 01 / 000000198.htm ]