NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Levínská, Blažena, 1922-2018
Narození 14. dubna 1922, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Úmrtí 16. listopadu 2018, Hradec Králové (okr. Hradec Králové)
Místo působení Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Městské muzeum (1942-1944)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Městský národní výbor (1945-)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Krajský národní výbor, odbor školství a kultury (1952-1958)
Hradec Králové (okr. Hradec Králové) - Městská knihovna v Hradci Králové (nyní Knihovna města Hradce Králové) (1947-1952, 1958-1978)

Biografická pozn. Narozena 14. 4. 1922 v Hradci Králové, zemřela 16. 11. 2018 tamtéž. Knihovnice, ředitelka Krajské knihovny v Hradci Králové v letech 1960-1978.
Źivotopis Narodila se 14. dubna 1922 v Hradci Králové jako Blažena Žďárská. Studium na reálném gymnáziu v Hradci Králové zakončila maturitou v r. 1941. V r. 1962 absolvovala dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně. V letech 1942-1944 pracovala jako knihovnice v Městském muzeu v Hradci Králové, v letech 1944-1945 v dělnické profesi ve Škodových závodech. Od května 1945 nastoupila do Kulturního úřadu Městského národního výboru v Hradci Králové, v roce 1947 do městské (později okresní) knihovny jako knihovnice, v letech 1952-1958 působila ve funkci inspektorky pro knihovnictví na odboru školství a kultury Krajského národního výboru. Od 1. 7. 1958 pracovala v Krajské knihovně v Hradci Králové (dnešní Knihovna města Hradce Králové), v letech 1958-1960 jako metodička, od 1. 7. 1960 ve funkci ředitelky (pro Kdo je kdo uvedla, že dělala ředitelku od r. 1963). Knihovna mezitím měnila svého zřizovatele a působnost. Ve funkci ředitelky pracovala do 30. 6. 1978. V r. 1980 obdržela čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK. Zemřela v roce 2018.
Medaile a ocenění čestné uznání ministerstva kultury ČSR za záslužnou kulturně politickou činnost (1975)
čestné uznání Ministerstva kultury ČSR za zásluhy o rozvoj soutěže BVLK (1980)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000201.htm ]