NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Vágner, Vít, 1889-1940
Církevní jméno Ellen, Viki, 1889-1940
Rovenský, M., 1889-1940
Rovinský-Jičínský, M., 1889-1940
Narození 12. června 1889, Jičín (okr. Jičín)
Úmrtí 25. září 1940, Jičín (okr. Jičín)
Místo působení Jičín (okr. Jičín) - Městská veřejná knihovna města Jičína (nyní Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně) (1916-1940)

Biografická pozn. Narozen 12.6.1889 v Jičíně, zemřel 25.9.1940 tamtéž. Městský knihovník, spisovatel a hudební skladatel.
Źivotopis Narodil se 12. června 1889 v Jičíně, kde se jeho otec živil jako vlásenkář a holič. Po ukončení všeobecného školního vzdělání byl zaměstnán v grafických závodech firmy Kabátník a spol. v Jičíně. Po soukromém studiu hudebních nauk se stal učitelem hudby. Když se pak v roce 1916 uprázdnilo místo v městské knihovně úmrtím prvního městského knihovníka Augustina Rachoty, byl jmenován prozatímním správcem knihovny v Jičíně. /Zdá se podle brožury V. Vágnera, že knihovna za války nefungovala a Vágner v ní začal pracovat až na konci roku 1918./ Po absolvování státní knihovnické školy v Praze ve školním roce 1924/25 byl v r. 1925 ustanoven definitivním městským knihovníkem. Městskou knihovnu po stránce bibliografické vybavil všemi hlavními a pomocnými katalogy a přeznačil podle nových směrnic. Vágner byl již od svého mládí veřejně činný. Byl dopisovatelem a hudebním i divadelním kritikem četných časopisů. Publikoval články o jičínském veřejném životě – Šedesát let řemeslnické besedy v Jičíně (1930), nebo Jičín na výstavě v Mladé Boleslavi (1927). Napsal také několik pojednání, úvah a odborných statí, které byly uveřejněny v Časopise čs. Knihovníků a v České osvětě. Z oboru knihovnictví publikoval též práce Městská veřejná knihovna a čítárna v Jičíně (1925) a Seznam knih Městské veřejné knihovny v Jičíně (1935). Byl také aktivním hudebním skladatelem a spisovatelem. Jako spisovatel používal různé pseudonymy - M. Rovinský-Jičínský, M. Rovenský, Jičínský nebo Viki Ellen. Jeho román Devět lásek Zdenka Suka byl uveřejňovaný v Jičínských zájmech a jiných časopisech.
Psal studie o spisovatelích a literatuře, které byly zveřejňovány především v časopise Krakonoš, Rachotova knihovna, Antonín Štrauch, Ferdinand Menčík, Josef Lelek, Snahy veřejného knihovnictví, Jiráskovo dílo a jeho vliv na čtenáře. Jako hudebník skládal krátké skladby – V Jeseni, Fialky, Julie, Milý sen, Pohádka podzimu, které vyšly tiskem u A. Schránila v Lenešicích (1911-1919), nebo skladby taneční – Jičínské panenky, Staroboleslavská Zdenička, Vzpomínky aj. Komponoval ale také hudbu vážnou – I. symfonie Es dur. Česká rhapsodie. Suita z Českého ráje. Městskou veřejnou knihovnu a čítárnu vedl až do své smrti, která nastala 25. září 1940.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000205.htm ]