NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Mattuška, Alois, 1862-1922
Narození 20. května 1862, Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
Úmrtí 7. října 1922, Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec)
Místo působení Jindřichův Hradec (okr. Jindřichův Hradec) - Obecní knihovna (1892)

Biografická pozn. Narozen 20.5.1862 v Jindřichově Hradci, zemřel 7.10.1922 tamtéž. Premonstrát, profesor obchodní školy, monografie kulturních osobností, překlad z vlámštiny.
Źivotopis Narodil se 20. května 1862 v Jindřichově Hradci, kde byl otec zámečníkem. Pokřtěn byl jménem Alois. Vystudoval historii a zeměpis. Působil jako předseda spolku Jihočeských akademiků Štítný, který kromě jiného poskytoval pomoc při zakládání a budování venkovských knihoven. R. 1892 asistoval při založení obecní knihovny v Jindřichově Hradci. R. 1893 byl přeložen do Hradce Králové, kde působil jako profesor dějepisu a zeměpisu na reálce (1894-1896, 1898-1902). V Hradci Králové se zapojil do veřejného života, přišel též s myšlenkou založení knihovny a dal k němu bezprostřední podnět. Využil při tom svých zkušeností z Jindřichova Hradce. Přátelské styky ze svého předcházejícího působiště ho přivedly ke společné práci s městským koncipientem L. Domečkou, který se stal společně s dalšími členy redakční rady časopisu Ratibor iniciátorem sbírky knih. Pro myšlenku zřízení knihovny získal též městského radního F. Ulricha, který pak návrh prosadil v městské radě. Do městského rozpočtu na rok 1894 byl poprvé zařazen příspěvek na „obecnou knihovnu“ ve výši 100 zlatých. V r. 1895 bylo ze sbírek a z nákupů shromážděno téměř 700 svazků. V r. 1896 jmenovala městská rada knihovníkem městského asistenta Karla Paula, který pořídil seznam 834 svazků a na desku každé knihy vlepil knihovní řád. Knihovna byla slavnostně otevřena 4. 10. 1896 v domě č. 59 za kostelem sv. Ducha. A. Mattuška je autorem publikací: Godslavice, almanach literárního družstva jindřichohradeckých gymnasistů 1876-1881 (1881), Dr. Josef Procházka, vlastenec, spisovatel a lidumil (1885), Život Boleslava Jablonského (1888), Život Václava Filípka (1887). Zemřel 7. října 1922 v Jindřichově Hradci na rakovinu žaludku. Pohřben byl 10. října 1922 na hřbitově u sv. Václava.
Další info URLZáznam v matrice narozených
URLZáznam v matrice zemřelých

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000216.htm ]