NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Rys, Jan, 1869-1956
Narození 15. dubna 1869, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Úmrtí 10. května 1956, Kralupy nad Vltavou (okr. Mělník)
Místo působení Kralupy nad Vltavou (okr. Mělník) - Městská knihovna (1892-1956)

Biografická pozn. Narozen 15. 4. 1869 v Praze, zemřel 10. 5. 1956 v Kralupech n. Vltavou. Kulturní pracovník, literárně vlastivědné práce.
Źivotopis Narodil se v Karlíně 15. dubna 1869. jako Jan Riesz, recte Rys. Jeho otec, rovněž Jan, pocházel ze Skrej u Křivoklátu a byl velitelem policejní stráže, jeho matka Ludmila byla rozená Haunerová z Rakovníka. Obecnou školu vychodil v Pardubicích. Potom navštěvoval v Pardubicích reálku od školního roku 1880/81 a na ní i maturoval. Již v prvních třídách projevoval velký zájem o knihy a získal si tím přízeň svého profesora Sovy. Ten si jej přibral jako pomocníka v knihovně již v jeho 13 letech, a to nejprve v knihovně žákovské, která měla asi tři tisíce svazků, později i v profesorské, jež čítala asi pět a půl tisíce svazků. Vedl jej i ke katalogizaci a půjčil mu slavnou příručku Katechismus der Bibliothekenlehre, kterou napsal Julius Petzhold. V červenci 1888 vstoupil Rys do služeb Společnosti státních drah jako aspirant v Pardubicích, kde byl do r. 1892, potom byl přechodně do podzimu 1892 v Lovosicích a pak se přistěhoval do Kralup. Tam dosáhl r. 1895 hodnosti úřednické. R. 1910 byl převzat do státní služby jakožto úředník státních drah rakouských a od r. 1918 do služby ČSD. Zůstával stále v Kralupech s výjimkou let 1919-1921, kdy byl přidělen ředitelství státních drah v Praze. Prošel řadou služebních stupňů, r. 1924 byl jmenován inspektorem, r. 1930 obdržel čestné uznání za 40 let služby, r. 1932 odešel do výslužby. V Kralupech se stal v r. 1893 členem spolku Řemeslnicko-čtenářské besedy i jejím knihovníkem jakožto nástupce Antonína Boruty (dědečka básníka J. Seiferta). Knihovna měla ovšem jen 656 svazků, ale Rys se věnoval jejímu rozvoji s takovým úspěchem, že r. 1921, kdy se Beseda rozešla, měla knihovna již 7000 svazků.
Vedle knižního fondu se zábavným lidovým čtením vybudoval ze spolkových i vlastních peněz rozsáhlé oddělení s naučnou literaturou. Knihovnické vzdělání získal v knihovnickém prvokurzu dr. Volfa v době, kdy ještě neexistovala státní knihovnická škola. Na podzim r. 1921 Beseda věnovala svou knihovnu městu Kralupům jako novou městskou knihovnu Husovu a Rys se stal jejím knihovníkem. V knihovně pracoval i po odchodu do důchodu zcela zdarma a svůj knihovnický plat věnoval jako příspěvek na nákup potřebné literatury. Podílel se na obnově knihovny po náletu v r. 1945 a po povodni v r. 1947. - Organizátor literárních přednášek. Pro své zásluhy o kulturní povznesení města i kraje byl na návrh městské rady ve schůzi městského zastupitelstva 30. srpna 1935 jmenován čestným občanem města Kralup. V knihovnickém spolku se horlivě účastnil práce, v r. 1929 byl místopředsedou. Účastnil se sjezdu v Českých Budějovicích 1932, sjezdu v Kutné Hoře 1933 aj. V březnu 1946 vstoupil do Svazu českých knihovníků. V letech 1906 a 1907 psal do Podřipského obzoru, v letech 1920 až 1935 do Řípu a v letech 1937 a 1938 do Podřípana.
Medaile a ocenění Čestný občan města Kralupy n. Vltavou (1935)
Další info URLStředočeská vědecká knihovna v Kladně (Rys, Jan)
URLZáznam v matrice narozených

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000228.htm ]