NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Komorousová, Ivanka, 1943-2020
Narození 22. prosince 1943, Praha (okr. Hlavní město Praha)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1962-)

Biografická pozn. Narozena 22. 12. 1943 v Praze. Knihovnice. Literatura z oboru.
Źivotopis Narodila se 22. prosince 1943 v Praze jako Ivana Jedličková. Vysokoškolské vzdělání získala studiem oboru knihovnictví na filozofické fakultě, na katedře osvěty a novinářství UK v Praze, studium ukončila r. 1972. Působení: Jediným zaměstnavatelem byla tehdejší Státní vědecká knihovna v Plzni, od července 1962 na úseku jmenné katalogizace, od r. 1967 do r. 1975 na úseku věcné katalogizace, od. r. 1979 do r. 1984 na úseku bibliografie a VTEI ve funkci vedoucí oddělení, od r. 1984-2000 (do odchodu do starobního důchodu) ve funkci oddělení prezenčních služeb, od r. 2000 do současnosti již jako pracující důchodce na úseku zpracování literatury formou retrokonverze a rekatalogizace historických fondů. Publikační činnost: V rámci svého profesního zařazení zpracovávala bibliografické soupisy, věnovala se rešeršní činnosti, vedla exkurze posluchačů středních i vysokých škol v místě, podílela se na výchově nových pracovníků knihovny, na zpracování krátkodobých i dlouhodobých plánů činnosti na daném úseku svého zařazení, propagovala činnost knihovny ve formě článků a statí. Záznamy bibliografických soupisů včetně diplomové práce jsou uloženy v elektronickém katalogu knihovny, kde jsou každému zájemci k dispozici. Podílela se na činnosti ve spolcích a společnostech před r. 1989, např. ve SKIPu před jeho následným zrušením, ČSVTS, pracovala v odborných komisích pro jmenné a věcné zpracování dokumentů, pro pracovníky hudebních oddělení, v poradních orgánech a kulturních komisích při tehdejším Západočeském krajském národním výboru. Nejvyšším oceněním je Tobolkova medaile v r. 2000.
Medaile a ocenění Medaile Z. V. Tobolky (2000)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000253.htm ]