NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Krejčíková, Věra, 1947-
Narození 8. října 1947, Plzeň (okr. Plzeň-město)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1975-2012)

Biografická pozn. Narozena 10. 8. 1947 v Plzni. Mgr., knihovnice Studijní a vědecké knihovny v Plzni.
Źivotopis Odborné vzdělání získala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na katedře vědeckých informací a knihovnictví. Studium ukončila v roce 1992. Profesní kariéra: Od roku 1975 pracovala ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, nejprve v oddělení bibliografie, potom ve jmenné a věcné katalogizaci. Své znalosti a zkušenosti uplatnila na pozici systémové knihovnice v oddělení automatizace. Byla členkou v odborných skupinách Národní knihovny v Praze, komise pro souborný katalog CASLIN, komise pro zpracování ostatních druhů dokumentů i členkou komise pro souborný katalog konsorcia plzeňských knihoven. Je členkou České informační společnosti. Pedagogická činnost: Vyučovala v přípravných kurzech k ECDL, v rekvalifikačních kurzech pro knihovníky předměty Bibliografická a rešeršní činnost, Informační systémy a na Západočeské univerzitě v Plzni vyučovala předměty Dokumentografické informační systémy, Rešeršní činnost, Soudobé světové informační systémy a služby.
Publikační činnost: KREJČÍKOVÁ, Věra. Státní vědecká knihovna v Plzni. Plzeňsko, 1992, č. 1, s. 19. KREJČÍKOVÁ, Věra. Veřejný katalog ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Knihovní obzor, 1998, roč. 6, č. 1, s. 12-15. HORÁKOVÁ, Ivana a KREJČÍKOVÁ, Věra. Velký knižní svět. Čtenář, 1999, roč. 51, č. 6, s. 191-192. Internet je veřejně přístupný hlavně v knihovnách. [Rozhovor.] Mladá fronta Dnes, regionální příloha, 21.12.2000, s. 3. KREJČÍKOVÁ, Věra. Internet a senioři ve Státní vědecké knihovně v Plzni. Nové knihy, 2001, roč. 41, č. 11, s. 28. KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Zpracování živého fondu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Čtenář, 2003, roč. 55, č. 1, s. 10-12, 1 obr. KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11, [cit. 27. listopadu 2006]. Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/mode/3670>. ISSN 1212-5075. KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2007, roč. 59, č. 1, s. 21-22. ISSN 0011-2321.

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000257.htm ]