NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Loužil, Jaromír, 1926-2013
Odkaz. forma Bláha, Vojtěch
Narození 8. ledna 1926, Jaroměř (okr. Náchod)
Úmrtí 1. srpna 2013
Místo působení Jaroměř (okr. Náchod) - Okresní knihovna (nyní Městská knihovna Jaroměř) (1952-1956)
Praha (okr. Hlavní město Praha) - Literární archiv Národního muzea (1960-1986)

Biografická pozn. Narozen 8. 1. 1926 v Jaroměři, zemřel 1. 8. 2013. PhDr., CSc., filosof a kulturní historik. Editor filozofických spisů, překladatel z němčiny, méně z angličtiny.Zabýval se dějinami filozofie, literatury a kultury v 19. století. Knihu Bolzano, Bernard: O nejlepším státě přeložil autor pod vypůjčeným jménem Vojtěch Bláha.
Źivotopis Historik filozofie a kultury, editor, překladatel. Po maturitě (1945) na reálném gymnáziu v Jaroměři studoval 1945-50 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a sociologii, souběžně absolvoval dvouletý vysokoškolský kurz knihovnictví. V letech 1949-50 působil jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 1950 získal titul PhDr., 1965 vědeckou hodnost CSc. Od října 1952 do června 1956 vedl Okresní knihovnu v Jaroměři. V r. 1956 odešel do Hradce Králové, kde se stal nejprve odborným pracovníkem a od r. 1958 ředitelem Krajského vlastivědného muzea v Hradci Králové. Roku 1960 nastoupil do Literárního archivu Národního muzea v Praze, kde působil i po jeho převedení (1964) pod Památník národního písemnictví až do odchodu do důchodu 1986, a to nejdříve jako vedoucí Literárního archivu (1962-1973, zproštěn vedení po vyškrtnutí z KSČ v r. 1970), dále jako vědecký pracovník (1973-1982) a jako vedoucí Strahovské knihovny PNP (od r. 1982). V době svého působení v Hradci Králové založil a redigoval sborník Hradecký kraj (1957-1958), v l. 1958-1959 pracoval jako vedoucí redaktor sborníku Práce Krajského muzea v Hradci Králové a až do r. 1966 jako člen jeho redakční rady. V l. 1966-1974 redigoval sborník Literární archiv PNP. Zabýval se především dějinami české filozofie a kultury 19. století (knihy Ignác Jan Hanuš (1971), Bernard Bolzano (1978), studie o J. Jungmannovi, K. H. Máchovi, F. T. Bratrankovi a J. E. Purkyně), zvláštní pozornost věnoval i problematice česko-německých vztahů (spoluautor příručky o německy psané literatuře v českých zemích Co v učebnicích chybělo (1991)).
Své studie publikoval v domácích i zahraničních sbornících a odborných periodikách, napsal řady medailonů a doslovů k vydáním filozofických spisů. Překládal z němčiny, méně z angličtiny, filozofická díla, hlavně práce B. Bolzana (je spolueditorem Bolzanových sebraných spisů vydávaných v Německu), F. T. Bratranka a M. Schelera. Knihu Bolzano, Bernard: O nejlepším státě přeložil pod vypůjčeným jménem Vojtěch Bláha. Většinu výborů z filozofických děl zpracoval i po stránce ediční. Publikoval v periodikách Česká literatura, Filosofia, Filozofický časopis, Philologica Pragensia a ve sbornících Hradecký kraj (1958), Práce Krajského muzea v HK (od 1958), Sborník Národního muzea, řada C (od 1961), Literární archiv (od 1966), Národní obrození severovýchodních a východních Čech (1971), Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica (1971), Sbírka prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada filozofická (od 1972).
Další info URLSlovník české literatury
URLWikipedie (Jaromír Loužil)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000258.htm ]