NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Šrajbová, Magda, 1956-
Narození 12. srpna 1956, Kladno (okr. Kladno)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1975-2011)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Západočeská univerzita. Univerzitní knihovna (2011-)

Biografická pozn. Narozena 12. 8. 1956 v Kladně. Mgr., knihovnice, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje.
Źivotopis Vzdělání: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha, rok absolvování 1998. Profesní kariéra: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň. 1975-2011 oddělení služeb, oddělení bibliografie, oddělení doplňování knihovních fondů, oddělení automatizace, vedoucí oddělení zpracování knihovních fondů (1990-2008), náměstek pro hlavní činnost (2008-2011) řešitel a garant projektů v programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 5 RETROKON v letech 2001-2002, 2005-2008. Odborná a pedagogická činnost: školitel Anglo-amerických katalogizačních pravidel AACR2R, formátu MARC21 a věcného zpracování dokumentů člen hodnotitelské komise programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON, r. 2001-2005, 2008 člen pracovních skupin pro jmenné zpracování a věcné zpracování dokumentů při Národní knihovně ČR výuka na katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity studia humanistiky se zaměřením Knihovnictví a informační služby, od r. 2006 - předměty Identifikační popis dokumentu, Základy věcného pořádání, výuka v rekvalifikačních kurzech pro knihovníky při Západočeské univerzitě, Ústav celoživotního vzdělávání, od r. 1999 - předměty Budování a organizace knihovního fondu - jmenný popis, Budování a organizace knihovního fondu - věcný popis. Publikační činnost: ŠRAJBOVÁ, Magda. Katalogizační procesy v Čechách a na Slovensku v období 90. let : bibliografická rešerše. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 1997. 26 s.
ŠRAJBOVÁ, Magda. Lábkova knihovna ve Státní vědecké knihovně v Plzni. In VYČICHLO, Jaroslav (ed.) 50 let Státní vědecké knihovny v Plzni : studie - data - vzpomínky. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2000, s. 137-143. ISBN 80-85093-57-X. ŠRAJBOVÁ, Magda. Vývoj katalogizační činnosti a katalogů SVK v Plzni. In VYČICHLO, Jaroslav (ed.) 50 let Státní vědecké knihovny v Plzni : studie - data – vzpomínky. Plzeň : Státní vědecká knihovna, 2000, s. 41-78. ISBN 80-85093-57-X. ŠRAJBOVÁ, Magda. Konverze vybraných znaků MDT v systému KIMS SVK Plzeňského kraje : (z verze duben 1992 do verze srpen 2003). In BALÍKOVÁ, Marie (ed). Národní knihovna České republiky : zápis ze zasedání pro věcné zpracování ze dne 3.12.2002. [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. Dostupné na WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_konverzeMDT_Plzen.htm>. KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Zpracování živého fondu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2003, roč. 55, č. 1, s. 10-12. ISSN 0011-2321. KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 27. listopadu 2006]. Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/node/3670>. ISSN 1212-5075. ŠRAJBOVÁ, Magda. Katalogizační činnost v SVK PK v letech 2000-2005. In VYČICHLO, Jaroslav (ed.) 55 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje : studie - data - vzpomínky. Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2006, s. 97-118. ISBN 80-85093-96-0.
KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 27. listopadu 2006]. Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/node/3670>. ISSN 1212-5075. DOLEŽALOVÁ, Pavlína ŠRAJBOVÁ, Magda TRNKA, Jiří. Katalogizátor pro(ti)? uživateli katalogu aneb jak uvažuje knihovník o čtenáři. In Knihovny současnosti 2007 : sborník z 15. konference konané ve dnech 11.-13. září 2007 v Seči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007, s. 389-404. ISBN 978-80-86249-44-5. KREJČÍKOVÁ, Věra a ŠRAJBOVÁ, Magda. Informace o bakalářském studiu Knihovnictví a informační služby na Západočeské univerzitě v Plzni. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2007, roč. 59, č. 1, s. 21-22. ISSN 0011-2321. AACR2R věcné zpracování dokumentů : výukové materiály : 2000-2008. Prezentace v PowerPointu. Dostupné na www: <http://portal.zcu.cz/wps/portal/predmety> . Členství v profesních organizacích: Sdružení knihovníků a informačních pracovníků Česká informační společnost

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000259.htm ]