NK CR   SCK - Slovník českých knihovníků
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Záhlaví Svatková, Dagmar, 1946-
Narození 29. června 1946, Pacov (okr. Pelhřimov)
Místo působení Plzeň (okr. Plzeň-město) - Městská knihovna v Plzni (nyní Knihovna města Plzně) (1965-1976, 1990-2010)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Státní vědecká knihovna (nyní Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje) (1977-1990)
Plzeň (okr. Plzeň-město) - Západočeská univerzita. Univerzitní knihovna (2010-2017)

Biografická pozn. Narodila se 29. 6. 1946. Pedagožka, knihovnice, emeritní ředitelka Knihovny města Plzně.
Źivotopis Absolvovala gymnázium, dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, katedru vědeckých informací a knihovnictví. Doktorát obhájila v roce 1980. Celý svůj život věnovala knihovnictví a práci v knihovně. V letech 1965 až 1976 pracovala v Krajské knihovně v Plzni (nyní Knihovna města Plzně) zpočátku jako knihovnice, později se věnovala metodické činnosti. V letech 1977 až 1990 působila ve Státní vědecké knihovně v Plzni, od roku 1980 jako vedoucí oddělení metodiky a výzkumu knihovnictví. V roce 1990 se stala ředitelkou Knihovny města Plzně. V této funkci působila do roku 2009. Externě vyučovala knihovnické a informační předměty a publikovala v odborném tisku.Vzdělávání knihovníků se věnuje od roku 1980, kdy začala vyučovat na Střední knihovnické škole v Plzni. Po jejím zrušení se podílela na profilování knihovnických rekvalifikačních kurzů v Plzni. Výrazně se zasloužila o akreditaci studia knihovnictví na Západočeské univerzitě, kde rovněž sama vyučuje. Ve SKIP pracovala léta ve výkonném výboru a v předsednictvu. Byla iniciátorkou založení Sekce veřejných knihoven a její první předsedkyní. Za jejího působení vznikla a realizovala se myšlenka akce Týden knihoven a odborného semináře Knihovnická dílna. Publikační činnost: řada článků v časopise Čtenář a popularizační texty zejména v regionálních tiskovinách, z větších prací nezachycených v bázi KKL a SKC: SVATKOVÁ, Dagmar. Bohumil Čuřín-Polan – knihovník. In: NOVOTNÝ, Vladimír (ed.). Bohumil Polan: sborník. Vyd. 1. Praha: Cherm, 2007, s. 49-66. ISBN 978-80-86370-30-9.
Medaile a ocenění vzorný pracovník kultury (1986)
Medaile Z. V. Tobolky (2010)
Pečeť města Plzně (2014)
Další info URLNoví nositelé medaile Z. V. Tobolky (Čtenář, 2010, č. 11)

LinkZobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogue
 
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/sck / 00000 / 02 / 000000260.htm ]